Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Den Bosch 111006 Whiplash, slachtoffer moet in staat worden geacht zoon op te vangen

Rb Den Bosch 11-10-06 Whiplash, slachtoffer moet in staat worden geacht zoon op te vangen gedurende 3 uur per dag
2.29.  In de schadeberekening terzake van verlies arbeidsvermogen is een bedrag opgenomen van EUR 4.356,00 in verband met kosten kinderopvang. Dit bedrag houdt verband met het wegvallen van de bijdrage in kinderopvang van de werkgever van [eiser] en de werkgever van zijn echtgenote voor de periode van januari 2005 tot november 2006 voor de zoon van [eiser]. Erasmus heeft betwist dat er een noodzaak bestaat voor kinderopvang buitenshuis nu [eiser] gedurende de dag thuis is en dus zelf de kinderen kan opvangen. Voorts is het Erasmus niet duidelijk waarom de voor het ongeval van de werkgever van zijn echtgenote ontvangen vergoeding voor kinderopvang is weggevallen. [eiser] stelt dat hij de kinderen niet de hele dag om zich heen kan hebben, omdat dat veel te druk is. Voorts heeft [eiser] de kinderopvangregeling van de Taxi-CAO overgelegd, op grond waarvan het recht op vergoeding van kinderopvang van zijn echtgenote is bepaald. Daaruit blijkt dat zijn echtgenote geen recht meer heeft op vergoeding nu hij niet meer werkt, aldus [eiser].

2.30.  [R] heeft in haar rapportage geconcludeerd dat er tengevolge van het ongeval geen beperkingen zijn bij activiteiten van het dagelijkse leven. Er is wel een beperking ten aanzien van zware nek belastende arbeid als ook het werk boven schouderhoogte, aldus [R]. Deze beperkingen leveren naar het oordeel van de rechtbank echter redelijkerwijs geen belemmering op voor wat betreft de mogelijkheid voor [eiser] om zijn zoon op te vangen. Daarnaast is er volgens [R] door het concentratieverlies van betrokkene een beperking ten aanzien van de hoeveelheid externe prikkels waaronder betrokkene kan werken. Gelet op die gevoeligheid voor externe prikkels kan de rechtbank zich voorstellen dat [eiser] vermoeid raakt van de aanwezigheid van zijn kinderen, maar zij ziet onvoldoende grond voor toewijzing van de vordering. De rechtbank wijst er allereerst op dat de echtgenote van [eiser] niet fulltime, maar 15 uur per week werkt. Dit betekent dat [eiser] voor 3 uur per werkdag de opvang van zijn zoon moet verzorgen. Daarbij komt dat de overgevoeligheid voor externe prikkels zich bij het opvangen van een kind minder sterk zal doen gelden dan bij het uitvoeren van betaalde werkzaamheden, waar het in de persoonlijkheid van [eiser] ingebakken perfectionisme een veel grotere rol speelt. Gelet op de bij [eiser] geconstateerde beperkingen in samenhang met de relatief beperkte uren dat hij zijn zoon per week moet opvangen, moet [eiser] redelijkerwijs in staat worden geacht om die opvang op zich te nemen. Bij de hernieuwde schadeberekening dienen de extra kosten van kinderopvang dan ook buiten beschouwing te worden gelaten.
LJN AZ0113

Deze website maakt gebruik van cookies