Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rechtsbijstand aan nabestaanden van de ramp met vlucht MH17

Rechtsbijstand aan nabestaanden van de ramp met vlucht MH17 door de Raad voor Rechtsbijstand op 27-11-2014

Om nabestaanden in Nederland van de ramp met vlucht MH17 behulpzaam te zijn bij het indienen van claims voor schadevergoeding bij Malaysia Airlines, heeft de Raad voor Rechtsbijstand afspraken gemaakt met Slachtofferhulp Nederland, de Nederlandse Orde van Advocaten en twee specialisatieverenigingen van advocaten, te weten ASP (Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade) en LSA (Vereniging van Letselschade Advocaten).

Bij dit bericht treft u het beleidskader van de Raad voor Rechtsbijstand aan, ten behoeve van de verlening van rechtsbijstand. U kunt daarin lezen dat rechtsbijstand in verschillende fases is opgedeeld.

Slachtofferhulp Nederland heeft nabestaanden geadviseerd om een ASP- of LSA-advocaat in te schakelen bij het indienen van een schadeclaim bij Malaysian Airlines.

Fase 1: indienen van schadeclaims bij Malaysia Airlines
De eerste fase bestaat uit het verlenen van bijstand bij het indienen van schadeclaims bij Malaysia Airlines. Toevoegingen kunnen worden aangevraagd door verenigingsleden die daarvoor door de LSA en ASP zijn aangezocht. Staat u als zodanig een nabestaande als advocaat bij, dan kunt u daarvoor een Lichte Advies Toevoeging (LAT) aanvragen. Deze toevoeging wordt verstrekt zonder dat een draagkrachttoets op inkomen en vermogen bij de nabestaanden plaatsvindt.

(...)

Fase 2: kernteam van advocaten voor tweede fase rechtbijstand
De Raad voor Rechtsbijstand, Slachtofferhulp Nederland en de betrokken verenigingen streven naar de oprichting van een kernteam van advocaten voor de tweede fase van de rechtsbijstand. Dat kernteam zal proberen om met Malaysia Airlines afspraken te maken over vraagstukken die voor alle schadeclaims spelen. De Raad voor Rechtsbijstand is bereid om voor de tweede fase aan dit kernteam extra uren te vergoeden. De kosten voor de rechtsbijstand ten behoeve van het maken van deze afspraken komen daardoor niet ten laste van de nabestaanden.

Als laatste wordt bezien of er in een volgende fase eventueel nog aanvullende individuele werkzaamheden per zaak verricht moeten worden.

Vergoedingsverplichting aansprakelijke partij
Van belang is dat het verlenen van een toevoeging de vergoedingsplichten van de aansprakelijke partij op grond van artikel 6:96 BW onverlet laat. De inspanningen zijn er dan ook op gericht om de kosten van rechtsbijstand ten laste van de aansprakelijke partij te brengen. www.rvr.org

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies