Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof Arnhem 160609 wao voorbehoud past niet bij afweging goede en kwade kansen

Hof Arnhem 160609 wao voorbehoud past niet bij afweging goede en kwade kansen
3.10 Grief VIII is gericht tegen rechtsoverweging 5.20 van het vonnis van 10 oktober 2002, waarin de gevorderde WAO-garantie wordt afgewezen. [benadeelde]vordert als schade geen periodieke uitkering, maar een bedrag ineens. Bij de begroting daarvan weegt de rechter de goede en kwade kansen tegen elkaar af. Daarbij past in beginsel niet dat daarvan terzake van één post wordt afgeweken. Het hof acht dit ook niet redelijk. Dit betekent dat deze grief faalt. Piv-site

Deze website maakt gebruik van cookies