Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof 's-Hertogenbosch 090811 dystrofie, schadebegroting ZZP-er; WAZ-voorbehoud afgewezen;

Hof 's-Hertogenbosch 090811 dystrofieschadebegroting ZZP-er; WAZ-voorbehoud afgewezen; 
4.29. [X.] vordert voorts dat zowel ten aanzien van het verschenen als toekomstige verlies aan verdienvermogen het voorbehoud geldt dat de WAZ-uitkering wordt gecontinueerd op basis van een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80-100%. Deze vordering wordt afgewezen. In de berekening van het arbeidsvermogen van [X.] zijn zowel de goede als kwade kansen omtrent toekomstige ontwikkelingen verdisconteerd. Onder deze omstandigheden gaat het niet aan om een voorbehoud op te nemen enkel voor het geval zich een kwade kans mocht realiseren. Dit betekent dat grief 1 faalt.  LJN BR6646

Deze website maakt gebruik van cookies