Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Den Bosch 111006 Wao-voorbehoud past niet bij in één bedrag te vorderen schade

Rb Den Bosch 11-10-06 Wao-voorbehoud past niet bij in één bedrag te vorderen schade
2.55.  De rechtbank overweegt reeds nu dat de vordering van [eiser] tot het maken van het voorbehoud van het blijven voortbestaan van de WAO-uitkering, bij eindvonnis zal worden afgewezen. [eiser] heeft vergoeding van zijn schade aan verlies aan arbeidsvermogen voor de toekomst gevraagd uit te betalen in een bedrag ineens. In die in één bedrag te vergoeden toekomstige schade zijn de goede en de kwade kansen verdisconteerd. Daarbij past het niet een voorbehoud te maken met betrekking tot een voor de benadeelde mogelijke kwade kans. Als [eiser] dergelijke kwade kansen had willen uitsluiten, had hij schadevergoeding in de vorm van betaling in periodiek uit te keren bedragen moeten vorderen. Op grond van het bepaalde in artikel 6:105 lid 2 Burgerlijk Wetboek kan deze vorm van uitbetaling bij veranderende omstandigheden worden gewijzigd.
LJN AZ0113

Deze website maakt gebruik van cookies