Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Den Haag 230713 hersenletsel 10-jarige na aanrijding; in beginsel geen voorbehoud Wajong; periodieke vaststelling schade

Rb Den Haag 230713 hersenletsel 10-jarige na aanrijding; VAV obv modaal salaris, 10 jaar geen werk vanwege kinderen en daarna 50%; 
- in beginsel geen voorbehoud Wajong; periodieke vaststelling schade;
- kosten eenzijdig ingeschakeld NRL voor eenderde deel vergoed;

- gevorderd 20 uur x € 450,-- + 5% + 21%; begroot en toegewezen obv 12 uur x € 200,00 totaal € 3.124,20

4.13.

Vervolgens staat ter beoordeling of Reaal een Wajong-garantie dient af te geven.

4.14.
Tussen partijen staat niet ter discussie dat [C] tot op heden een Wajong-uitkering ontvangt. Deze uitkering dient, anders dan [AB] q.q. lijken te betogen, bij de schadeberekening als genoten inkomen in aanmerking te worden genomen.

4.15.
De rechtbank is met Reaal van oordeel dat het bij vergoeding van schade aan verlies van arbeidsvermogen in een voor de toekomst te betalen bedrag ineens, in beginsel niet past een voorbehoud te maken met betrekking tot een voor benadeelde mogelijke kwade kans. Wanneer zij daartoe niet bereid is, zal de hoogte van de door Reaal uit te keren schadevergoeding periodiek moeten worden vastgesteld. 

ECLI:NL:RBDHA:2013:9276

Deze website maakt gebruik van cookies