Overslaan en naar de inhoud gaan

RBGEL 220124 desk. onderzoek neuroloog; op gezamenlijk verzoek: aanhouding npo tot na afronding neurologisch onderzoek

RBGEL 220124 desk. onderzoek neuroloog; op gezamenlijk verzoek: aanhouding npo tot na afronding neurologisch onderzoek

2De beoordeling

Neurologisch onderzoek

2.1.

Het verzoek tot het houden van een voorlopig deskundigenbericht door een deskundige neuroloog, dat op de wet is gegrond, kan als onweersproken worden toegewezen op de door partijen overeengekomen wijze zoals verwoord in de brief van mr. Roth van 29 november 2023.

2.2.

De rechtbank zal overgaan tot benoeming van de deskundige dr. G.W. van Dijk, neuroloog. Dr. Van Dijk heeft zich desgevraagd bereid en in staat verklaard als zodanig op te treden en daartoe vrij te staan. Aan de deskundige zullen de (door partijen overeengekomen) vragen worden voorgelegd zoals in de beslissing vermeld.

2.3.

Dr. Van Dijk heeft het voorschot op loon en kosten begroot op € 3.630,00 inclusief btw, uitgaande van 12 uren maal uurtarief € 250,00 exclusief btw. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld hierop te reageren en hebben geen bezwaar gemaakt tegen voornoemd voorschot. Overeenkomstig de door partijen gemaakte afspraken zal Bovemij het voorschot op de kosten van de deskundige moeten deponeren.

2.4.

Partijen hebben afgesproken dat aan de deskundige geen adviezen van de medisch adviseurs van partijen en geen procesdossier (in casu: het verzoekschrift) worden verstrekt. De rechtbank zal bepalen – overeenkomstig de afspraken tussen partijen – dat in plaats van voornoemde stukken aan de deskundige de volgende informatie wordt verstrekt:

 • -

  24-8-2022: medische informatie huisarts (i.o.) R.K. Steijn;

 • -

  12-09-2022: medische informatie arts integrale geneeskunde H.J. Hummelen;

 • -

  8-12-2022: huisartsenjournaal huisarts Boon vanaf 2009 tot en met 8-12-2023;

 • -

  12-12-2022: evaluatieverslag arts integrale geneeskunde H.J. Hummelen;

 • -

  23-03-2023: medische informatie praktijk voor psychosomatische en psychosociale dienstverlening W.P. van den Berg;

 • -

  27-3-2023: medische informatie homeopathisch geneeskundige R. v.d. Reijden;

 • -

  06-07-2023: medische informatie arts integrale geneeskunde H.J. Hummelen;

 • -

  12-07-2023: medische informatie homeopathisch geneeskundige R. v.d. Reijden;

 • -

  13-07-2023: medische informatie acupunctuur behandelaar M. de Leest;

 • -

  15-07-2023: medische informatie praktijk voor psychosomatische en psychosociale dienstverlening W.P. van den Berg;

 • -

  15-08-2023: huisartsenjournaal huisarts Boelens vanaf 1996 tot 2009;

 • -

  25-08-2023: huisartsenjournaal huisarts Boon vanaf 2009 tot en met augustus 2023;

 • -

  15-11-2023: medische informatie door acupunctuur behandelaar M. de Leest.

Neuropsychologisch onderzoek

2.5.

Partijen hebben de rechtbank verzocht een beslissing over het verzoek tot houden van neuropsychologisch deskundigenonderzoek aan te houden tot na het gereed komen van het neurologisch deskundigenrapport. Met in achtneming van het voorgaande zal de beslissing over het al dan niet houden van een neuropsychologisch onderzoek worden aangehouden op de in de beslissing vermelde wijze.

Tot slot

2.6.

De rechtbank wijst erop dat partijen wettelijk verplicht zijn om mee te werken aan het onderzoek door de deskundige. De rechtbank zal deze verplichting uitwerken zoals nader onder de beslissing omschreven. Wordt aan een van deze verplichtingen niet voldaan, dan kan de rechtbank daaruit de gevolgtrekking maken die zij geraden acht, ook in het nadeel van de desbetreffende partij.

2.7.

Indien een partij desgevraagd of op eigen initiatief schriftelijke opmerkingen en verzoeken aan de deskundige doet toekomen, dient zij daarvan terstond afschrift aan de wederpartij te verstrekken.

3De beslissing

De rechtbank

3.1.

beveelt een onderzoek door de volgende deskundige:

dr. G.W. van Dijk, neuroloog,

correspondentieadres: CWZ, Weg door Jonkerbos 100, 6532 SZ Nijmegen,

telefoon: 024 36 58 765,

e-mailadres: secretariaatneurologie@cwz.nl,

3.2.

bepaalt dat aan de deskundige de volgende vragen zullen worden voorgelegd:
 

(volgt IWMD-vraagstelling, red. LSA LM)

3.13.

houdt de beslissing over het verzoek tot het houden van een deskundigenonderzoek door een neuropsycholoog aan tot nadat het schriftelijke en ondertekende definitieve rapport van dr. Van Dijk is ontvangen door de rechtbank.ECLI:NL:RBGEL:2024:289