Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof Leeuwarden 071210 onjuiste diagnose oogklachten; vraagstelling oogarts

Hof Leeuwarden 071210 onjuiste diagnose oogklachten; benoeming deskundige; vraagstelling oogarts

vervolg op: hof-leeuwarden-200710-onjuiste-diagnose-oogklachten-60-aansprakelijkheid-voor-visusdaling-lager-dan-80

benoemt:
[deskundige 2], VU Medisch Centrum, [adres], [postcode + plaats], tel. [telefoonnummer]
tot deskundige teneinde een onderzoek in te stellen en schriftelijk bericht uit te brengen omtrent de volgende vragen:

1.
Beschikt u over voldoende oogheelkundige gegevens om tot een afgewogen oordeel te komen over de gezondheidstoestand van [appellante], voor zover op uw vakgebied gelegen?
Zo niet, wilt u dan de ontbrekende gegevens opvragen bij de behandelende sector na machtiging door [appellante]?

2. Wilt u het oogheelkundig beloop tot op heden samenvatten?

3. Wat zijn uw bevindingen bij oogheelkundig onderzoek en eventuele hulponderzoeken?

4. Wilt u de geobjectiveerde functiestoornis van het visuele systeem zo uitgebreid mogelijk beschrijven volgens de AMA-Guides vijfde editie, aangevuld met de eventuele richtlijnen van uw beroepsgroep en in dat verband expliciet de visus van beide ogen benoemen?

5. Wilt u de mate van functiestoornis uitdrukken in een percentage van de gehele mens, ongeacht enig beroep?
a. in de huidige situatie
b. in de hypothetische situatie waarin het rechteroog een visus heeft van minstens 80%.

6. Welke beperkingen bestaan er bij betrokkene op medische gronden op uw vakgebied?
Wilt u de aangegeven beperkingen medisch onderbouwen, zo mogelijk met literatuurgegevens en zo uitvoerig mogelijk beschrijven ten behoeve van een eventueel in te schakelen arbeidsdeskundige?
a. in de huidige situatie
b. in de hypothetische situatie waarin het rechteroog een visus heeft van minstens 80%.

7. Is sprake van een stationaire toestand (dat wil zeggen dat het onwaarschijnlijk is dat de toestand binnen enkele jaren verbetert of verslechtert)?

8. Indien geen sprake is van een stationaire toestand, welke verbetering of verslechtering acht u mogelijk? Hoe groot schat u die kans in en op welke termijn?

9. Geeft het onderzoek overigens nog aanleiding tot het maken van opmerkingen, die in verband met de beslissing van dit geschil van belang zouden kunnen zijn? ECLI:NL:GHLEE:2010:5911