Overslaan en naar de inhoud gaan

RBLIM 180719 rb benoemd psychiater, aansluitend vza en daarop aansluitend arbeidsdeskundige, vraagstelling AD

RBLIM 180719 rb benoemd psychiater, aansluitend vza en daarop aansluitend arbeidsdeskundige 
- patiëntenkaart over 5 jaar voor het ongeval, ter inzage van verzekeraar, doch uitsluitend voor medisch adviseur

4.5. 

Aan de heer Van der Ham worden de navolgende vragen ter beantwoording voorgelegd. 

Wilt u betrokkene, [ verzoekster ] , geboren op [ geboortedatum ] , uitnodigen voor onderzoek om onderstaande vragen te beantwoorden? 

In samenspraak met collega Mattern, medisch adviseur van AIG Europe, de aansprakelijke verzekeraar, werd collega drs. RJ.J. Devilée, orthopaedisch chirurg, aangezocht om een orthopedische expertise te verrichten, hetgeen resulteerde in zijn rapportage van 8 november 2016. Van zijn bevindingen en conclusies werd door de Rechtbank Limburg op 10 mei 2017 in deelgeschil bepaald dat deze uitgangspunt dienen te vormen voor het bepalen van de te stellen beperkingen. 
Voorts wordt in de onderhavige procedure een psychiatrische expertise verricht en een verzekeringsgeneeskundige expertise. De bevindingen en conclusies daarvan dienen, naast de bevindingen en conclusies van orthopedisch chirurg Devilée, aanvullend en tevens 
uitgangspunt te vormen voor het bepalen van de te stellen beperkingen. 

Onderstaand treft u de formele vraagstelling/opdracht aan. 
1. Wat is de opleiding, wat is het arbeidsverleden en wat zijn de vaardigheden, ervaring en de beroeps affiniteiten van [ verzoekster ] , verder te noemen betrokkene. Wilt u dit onderbouwen met rapporten, diploma's, arbeidsovereenkomsten en een curriculum vitae? 
2. Wat voor werk verrichtte betrokkene op het moment dat het ongeval plaatsvond, zowel in loondienst als buiten loondienst in het kader van haar eigen onderneming? 
Graag een uitgebreide omschrijving geven van de aard van de taken en verantwoordelijkheden in dat werk, alsmede een toelichting op de (fysieke en mentale) belasting daarvan. Wilt u daar bij de belasting zoveel als mogelijk kwantificeren in onder andere termen van aaneengesloten duur, frequentie, intensiteit en dagbelasting? 
3. Kunt u aangeven of er voor betrokkene carrière- en/of groeimogelijkheden waren? 
Zo ja, wilt u daarvan een beschrijving geven en daarbij tevens vermelden of daarmee een stijging van de verdiensten (basisloon, bonusregeling of anderszins) aannemelijk zou zijn geweest? 
4. Wat zijn voor betrokkene de mogelijkheden om te te-integreren in ander werk en/of het voortzetten van haar eigen onderneming het vervolgen van haar opleiding en/of omscholing inbegrepen? Welke loonwaarde en inkomsten kan zij daarmee realiseren? Wilt u bij de beantwoording van deze vraag de opleiding, vaardigheden, ervaring en beroepsaffiniteit als onder vraag 1 bedoeld van betrokkene in acht nemen? 
5. Acht u betrokkene op basis van enerzijds de in verband met het ongeval vast te stellen beperkingen en mogelijkheden en anderzijds de belastingsaspecten van vraag 2 geschikt of ongeschikt voor ander werk? Graag een uitgebreid gemotiveerd antwoord geven. 
6. Wilt u, indien u re-integratie tegen loonwaarde mogelijk acht, daarbij aangeven hoe groot de kans is dat betrokkene gelet op atle omstandigheden, waaronder te begrijpen de leeftijd, de arbeidsmarkt en de beperkingen, daadwerkelijk dit werk zou kunnen gaan verrichten tegen de aangegeven loonwaarde? 

Met dank aan mr. H. van Velde, Slot Letselschade voor het inzenden van deze uitspraak.

Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2019/RBLIM-180719