Overslaan en naar de inhoud gaan

RBROT 140423 benoeming deskundige tzv vraag of knieletsel al dan niet gevolg is van ongeval

RBROT 140423 benoeming deskundige tzv vraag of knieletsel al dan niet gevolg is van ongeval

2.
De verdere beoordeling

2.1.
In het vonnis van 9 december 2022 (geen publicatie bekend, red. LSA LM) is overwogen dat een deskundigenonderzoek noodzakelijk is. [eiser01] heeft voorgesteld [naam01] als deskundige te benoemen. Owners heeft hiertegen geen bezwaar gemaakt. Met dit vonnis zal dan ook [naam01] als deskundige worden benoemd om de vragen te beantwoorden die onder de beslissing staan (artikel 194 Rv).

2.2.
De deskundige heeft de kosten voor het onderzoek begroot op € 8.167,50 inclusief btw. Partijen hebben geen bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de kosten van de deskundige.

2.3.
De hoogte van het voorschot wordt vastgesteld op het door de deskundige begrote bedrag. De kantonrechter ziet aanleiding om partijen ieder voor 50% het overeengekomen bedrag voor de deskundige te laten voldoen. De partij die uiteindelijk in het ongelijk zal worden gesteld, zal ook in de kosten van de deskundige worden veroordeeld. Zowel [eiser01] als Owners dienen een bedrag van € 4.083,75 te voldoen.

2.4.
Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

3.
De beslissing

De kantonrechter:

3.1.
beveelt een deskundigenonderzoek om de volgende vragen te beantwoorden:
I. Is in uw professionele opinie het door [eiser01] in augustus 2019 gerapporteerde knieletsel het gevolg van een ongeval?
II. Zo ja, heeft dit ongeval in uw professionele opinie plaatsgevonden na aanmonstering door [eiser01] aan boord van de “[schip01] ” op 23 juli 2019?
III. In hoeverre is het voor uw beoordeling van belang dat de 2e stuurman, tevens medisch officier aan boord, in het ‘illness report’ van 18 augustus 2019 bij het opmaken daarvan het volgende heeft geconstateerd:

plaatje2


plaatje1

IV. In hoeverre is het een zekerheid dat het letsel te verklaren is door een ongeval aan boord als [eiser01], zoals hij heeft verklaard aan collega’s aan boord, een sportblessure heeft opgelopen aan zijn rechterknie voordat hij aan boord kwam op 23 juli 2019?
V. Heeft u voor het overige nog opmerkingen die van belang kunnen zijn?

3.2.
benoemt tot deskundige: (etc... red. LSA LM) ECLI:NL:RBROT:2023:3309