Overslaan en naar de inhoud gaan

Rechtbank R.dam 020806 nieuw onderzoek na twee eerdere deskundigenberichten, nu adh van iwmd-vragen

Rechtbank R.dam 2-8-06 nieuw onderzoek na twee eerdere deskundigenberichten, nu adh van vraagstelling IWMD
3.8 Uit het voorgaande volgt dat voor wat betreft de medische beoordeling het geschil zich toespitst op de volgende discussiepunten:
a. het belastbaarheidspatroon op basis van de rapporten van Koerselman en Koetsier;
b. de vraag of sprake is van relevante beperkingen in mentale duurbelastbaarheid en flexibiliteit;
c. de niet-ongevalsgerelateerde medische beperkingen.

3.9 Het ligt thans in de rede dat de rechtbank een (medisch) deskundige zal benoemen ter voorlichting omtrent deze discussiepunten. Partijen worden in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de discipline waarin de te benoemen deskundige werkzaam is, de persoon van de te benoemen deskundige, alsmede over de aan deze voor te leggen vraagpunten. Daarbij kan uitgangspunt zijn de "Vraagstelling causaal verband bij ongeval" (1 a t/m l en 2 a, b en c) zoals voorgesteld door de Projectgroep "medische deskundigen in de rechtspleging" van de Vrije Universiteit (gepubliceerd op http://www.rechten.vu.nl; Onderzoek; Programma's; Burgerlijk recht; IWMD; Projecten; Vraagstellingen).
LJN AY6470