Zoeken

Inloggen

Artikelen

CRvB 030407 fuik; nieuw opgekomen feiten en omstandigheden kúnnen een nieuw licht op de zaak werpen

CRvB 030407 fuik; nieuw opgekomen feiten en omstandigheden kúnnen een nieuw licht op de zaak werpen
De Raad stelt in de eerste plaats vast dat de rechtbank in haar meergenoemde uitspraak van 24 augustus 2005 uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de vaststelling door het Uwv van de voor appellante geldende medische beperkingen heeft onderschreven. Tegen die uitspraak heeft appellante geen hoger beroep ingesteld. In zoverre staat dit rechterlijk oordeel derhalve vast. Dit neemt echter niet weg dat na deze uitspraak opgekomen feiten en omstandigheden, die een nieuw licht werpen op de gezondheidstoestand van appellante op de datum in geding, in een latere beoordeling van de bestuursrechter kunnen worden betrokken. Met betrekking tot de door de gemachtigde van appellante in hoger beroep overgelegde rapportage medisch reïntegratieonderzoek concludeert de Raad dat deze rapportage op zichzelf een nieuw, want een zich na de uitspraak van 24 mei 2005 voorgedaan hebbend, feit is, maar geen ander licht werpt op de gezondheidstoestand van appellante op de datum in geding. LJN BA2295

Deze website maakt gebruik van cookies