Zoeken

Inloggen

Artikelen

CRvB 170407 14 maanden tussen medisch onderzoek en datum in geding

CRvB 17-04-07 14 maanden tussen medisch onderzoek en datum in geding
De Raad constateert -met appellant- dat de datum in geding is verschoven naar 10 juni 2003 en dat het Uwv zich heeft gebaseerd op medische gegevens die ongeveer 14 maanden oud zijn. Appellant heeft gewezen op een aantal ontwikkelingen in zijn gezondheidstoestand in die periode, onder andere een doorverwijzing naar een psycholoog in verband met psychische klachten en het gebruik van medicijnen hiervoor. Die ontwikkelingen zijn door het Uwv als niet relevant afgedaan. De gemachtigde van het Uwv heeft zich ter zitting van de Raad op het standpunt gesteld dat de klachten weinig concreet zijn en niet onderbouwd met medische gegevens.

Naar het oordeel van de Raad miskent het Uwv hiermee dat het om redenen van zorgvuldigheid op de weg van het Uwv had gelegen om bij een zodanig groot tijdverloop tussen het oorspronkelijke medische onderzoek en de uiteindelijke datum waarop de schatting betrekking heeft, als hier aan de orde, een nieuw medisch onderzoek te laten uitvoeren. Voorts wijst de Raad op de slotopmerking van de bezwaarverzekeringsarts J.W. Heijltjes in diens bij het verweerschrift in hoger beroep gevoegde rapport van 24 juli 2004. Die opmerking luidt als volgt: “Nu cliënt sinds januari 2003 regelmatig zijn huisarts bezoekt en een sterk antidepressivum slikt, lijkt een herbeoordeling door het districtskantoor van de gewijzigde omstandigheden van belang”.
De Raad constateert dat het Uwv niet heeft gereageerd op het standpunt van Heijltjes dat een herbeoordeling in de rede lag, hetgeen eveneens als onzorgvuldig moet worden aangemerkt.

De Raad is dan ook van oordeel dat het Uwv de schatting die betrekking heeft op de datum 10 juni 2003 niet had mogen baseren op het medisch onderzoek dat in februari 2002 is verricht.
LJN BA3278

Deze website maakt gebruik van cookies