Zoeken

Inloggen

Artikelen

Uitkeringen WIA, WAO, WAZ en Wajong naar 75%

Uitkeringen WIA, WAO, WAZ en Wajong naar 75%
De uitkeringen van volledig arbeidsongeschikte WAO’ers gaan op 1 juli 2007 omhoog van 70 procent naar 75 procent. Deze verhoging geldt ook voor volledig arbeidsongeschikten in de WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) en de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten). De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met deze en andere maatregelen die een uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord over de WAO betreffen
SZW

Deze website maakt gebruik van cookies