Overslaan en naar de inhoud gaan

Afwikkeling Personenschade 2023 no 4 Artikel 7:658 BW: Introductie van de AOW-leidraad

Afwikkeling Personenschade 2023 no 4 Artikel 7:658 BW: Introductie van de AOW-leidraad

In 2022 steeg het aantal arbeidsongevallen opnieuw. Werknemers zijn niet altijd even oplettend, zo is algemeen bekend. Met name de jurisprudentie op het gebied van alledaagse ongevallen op de werkvloer, zoals de ‘HTK-ongevallen’ en ‘OSVO’s’, is sterk casuïstisch en de uitkomst lastig voorspelbaar. De auteurs hebben de jurisprudentie op dit gebied geanalyseerd en dit heeft geleid tot de AOW-leidraad. De AOW-leidraad biedt een stappenplan om werkgeversaansprakelijkheid bij deze ongevallen af te bakenen.  Tijdschrift AP