Overslaan en naar de inhoud gaan

De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (Wtcg)

De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (Wtcg) Ontvangt uw werknemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dan heeft hij waarschijnlijk ook recht op de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten. Dit is onderdeel van de Wet Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Een arbeidsongeschikte werknemer krijgt de jaarlijkse tegemoetkoming als hij op 1 juli 2010:

  • een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV ontving (WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering);

  • 35% of meer arbeidsongeschikt was;

  • verzekerd was voor de AWBZ. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is hier automatisch voor verzekerd.

De tegemoetkoming van € 350 netto is een compensatie voor de extra kosten die uw werknemer maakte vanwege zijn ziekte of handicap. UWV.nl