Zoeken

Inloggen

Artikelen

Regresnemers en wettelijke rente

Regresnemers en wettelijke rente
Het is algemeen bekend dat over opeisbare vorderingen voortvloeiende uit een onrechtmatige daad wettelijke rente verschuldigd wordt zonder voorafgaande ingebrekestelling. In de praktijk is menigmaal de vraag gerezen of deze regel met zich meebrengt dat ook over vorderingen van regresnemers (zoals een gesubrogeerde verzekeraar) rente verschuldigd kan zijn, zonder dat die regresnemer een schriftelijke aanmaning aan de aansprakelijke partij heeft gestuurd. In zijn arrest van 20 oktober 2006, gewezen tussen BAM NMB Infratechniek Noordoost B.V. en (onder meer) Winterthur Verzekeringen, heeft de Hoge Raad een antwoord gegeven op deze vraag. Artikel van Mr. E. J. W. M. van Niekerk ┬ľ NautaDutilh
Piv-bulletin

Deze website maakt gebruik van cookies