Overslaan en naar de inhoud gaan

Groot deel nieuwe regelgeving WW Samenvatting: wijzigingen per 1 oktober 2006:

Groot deel nieuwe regelgeving WW gaat in oktober in
Samenvatting: wijzigingen per 1 oktober 2006:

 • De hoogte van de WW-uitkering wordt in alle gevallen (de kortdurende en de loongerelateerde uitkering) de eerste twee maanden 75% van het loon, en daarna 70% van het loon.
 • Een werknemer die in de 36 weken voor de eerste werkloosheidsdag minimaal 26 weken in loondienst heeft gewerkt (wekeneis), krijgt recht op een loongerelateerde WW-uitkering van drie maanden. Nu is deze uitkering 70% van het minimumloon voor de duur van een half jaar.
 • Voor een langere uitkering moet de werknemer in minimaal vier van de laatste vijf kalenderjaren over minstens 52 dagen loon hebben ontvangen (jareneis). Voor de werknemer die aan beide eisen voldoet, duurt de uitkering in maanden even lang als het arbeidsverleden in jaren.
 • De uitkeringsduur wordt verkort tot maximaal 38 maanden.
 • Een werknemer hoeft niet langer formeel te protesteren tegen zijn ontslag om zijn WW-uitkering veilig te stellen. Een werknemer die wordt ontslagen omdat hij zich ernstig heeft misdragen of die zelf ontslag neemt, kan nog wel ‘verwijtbaar werkloos’ zijn.
 • UWV kan een ontslagen werknemer in bijzondere gevallen op grond van diens persoonlijke omstandigheden tijdelijk ontheffen van de sollicitatieplicht.
  Dat is mogelijk als:
  - iemand in het kader van een reïntegratietraject minimaal 20 uur per week vrijwilligerswerk verricht;
  - iemand intensieve mantelzorg verricht;
  - als er een calamiteit optreedt in de gezinssituatie, bijvoorbeeld een sterfgeval of ernstige ziekte.
  UWV