Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof Arnhem 280306 Tuinonderhoud en reparatiewzh: niet onderbouwd

Hof Arnhem 28-03-2006: (meervoudig)
2.8  [appellante] heeft aangevoerd dat zij door haar (medische) beperkingen geen klussen meer kan doen als tuinonderhoud en reparatiewerkzaamheden. Zij vordert hiervoor een bedrag van € 2.268,90. In eerste aanleg heeft zij in dit kader een bedrag van hfl 400,- opgevoerd voor kosten van bestrating c.q. herinrichting van haar (voormalige) tuin. Het hof wil aannemen, gezien antwoord g van de deskundige (zie rov. 2.2), dat [appellante] in de eerste twee jaren na het ongeval vrij aanzienlijke beperkingen heeft ondervonden bij ondermeer het verrichten van huis- en tuinwerkzaamheden. Nu AXA de tuinaanpassingskosten niet betwist heeft en deze strekken tot beperking van onderhoud(skosten) komen deze kosten (ad € 181,51) voor vergoeding in aanmerking. De begroting ad hfl. 5.000.-, die voor de toekomst is gemaakt (zie brief van 3 december 1999 van Hofmans Associates; prod. 2 akte uitlating bewijs), is zonder onderliggende berekening in uren, tarieven en verdere begrotingsuitgangspunten, een slag in de lucht en niet onderbouwd. Voor het overige heeft [appellante] geen enkele onderbouwing of zelfs maar uitleg gegeven inzake ándere werkzaamheden (buiten de kosten voor huishoudelijke hulp, die hierna aan de orde zullen komen) die zij vóór het ongeval zelf verrichtte en waarvoor zij nu kosten zou moeten maken. Niet onderbouwde stellingen komen niet in aanmerking voor bewijs; de vordering van [appellante] wordt voor het overige dus afgewezen.
LJNAV9120

Deze website maakt gebruik van cookies