Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof Den Bosch 090107 elleboogletsel schade zelfwzh naar red.&billijkheid begroot op f 1500,- per jr.

Hof Den Bosch 090107 elleboogletsel schade zelfwzh naar redelijkheid en billijkheid begroot op f 1500,00 per jaar
De schade tengevolge van het verlies aan zelfwerkzaamheid wordt door het hof naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid begroot op het in de schadestaat genoemde bedrag van f. 1.500,-- per jaar.
Het verweer van Licom dat [X.] nog als klusjesman gedurende twee jaar heeft gewerkt wordt verworpen, nu [X.] onweersproken heeft gesteld, dat hij na het ongeval aangepaste werkzaamheden verrichtte en met name kassawerkzaamheden deed, gegevens in de computer invoerde en klanten bediende.
Toegewezen wordt mitsdien f. 16.500,-- terzake verschenen schade over de periode 29 oktober 1990 – ultimo 2001 en f. 18.752,85 terzake toekomstige, ultimo 2001 gekapitaliseerde schade. Dit komt overeen met f 35.252,85 dit is € 15.997,04, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 9 januari 2002.
LJN BA2880

Deze website maakt gebruik van cookies