Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Den Bosch 111006 Whiplash, verlies zelfwerkzaamheid onvoldoende onderbouwd

Rb Den Bosch 11-10-06 Whiplash, verlies zelfwerkzaamheid onvoldoende onderbouwd,
2.47.  De rechtbank stelt voorop, zoals hiervoor al overwogen, dat [R] in haar rapportage heeft geconcludeerd dat er geen beperkingen zijn bij activiteiten van het dagelijks leven. Er is een beperking ten aanzien van zware nek belastende arbeid als ook het werk boven schouderhoogte. Daarnaast is er door het concentratieverlies van betrokkene een beperking ten aanzien van de hoeveelheid externe prikkels waaronder betrokkene kan werken, aldus [R]. Gelet op deze constateringen kan alleen een vergoeding van kosten op zijn plaats zijn voor zover het werkzaamheden in en rond het huis betreft die de nek zwaar belasten dan wel boven schouderhoogte zijn. De beperking wat betreft externe prikkels zal zich voor deze werkzaamheden niet of nauwelijks doen gelden. [eiser] heeft niet concreet gesteld welke werkzaamheden in en om het huis hij vóór het ongeval verrichtte die hij thans - vanwege voornoemde beperkingen - niet meer kan uitvoeren. Voorts heeft hij geen concrete kosten opgevoerd in verband met zulke werkzaamheden. Het ongeval heeft al in 1998 plaatsgehad, zodat de rechtbank van oordeel is dat [eiser] in de schadeberekening op zijn minst concreet had kunnen aangeven welke werkzaamheden hij niet meer kan uitvoeren en welke kosten daarmee tot op heden zijn gemoeid. Nu hij dit heeft nagelaten is de stelling dat hij schade heeft geleden en zal lijden terzake van werkzaamheden in en rond het huis, onvoldoende onderbouwd. Dientengevolge zal de vordering tot vergoeding van die schade, op te maken bij staat, worden afgewezen.
LJN AZ0113

Deze website maakt gebruik van cookies