Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Dordrecht 200411 zelfwerkzaamheid; kosten vervangende werkzaamheden begroot tegen, vlgs de rb; disproportioneel bedrag van € 45,00 ex BTW

Rb Dordrecht 200411 zelfwerkzaamheid; kosten vervangende werkzaamheden begroot tegen, vlgs de rb; disproportionele bedrag van € 45,00 ex BTW
5.11.  Ter zake van het verlies zelfwerkzaamheid heeft [eiser] twee bedragen opgevoerd, te weten een bedrag van € 350 in verband met het betegelen van het garageterrein alsmede de hiervoor reeds aangehaalde nota van Multibouw tot een totaal bedrag van € 11.754.
London betwist dat [eiser] als gevolg van het incident niet in staat zou zijn geweest om werkzaamheden aan de garage/loods danwel zijn woning te verrichten en dat hij gedwongen was om derden daartoe in te schakelen. London heeft twee verklaringen overgelegd waaruit blijkt dat [eiser] zeer kort na het incident kluswerkzaamheden aan de loods/garage heeft verricht, zoals straten maken, dakdekken en het plaatsen van een schutting.

5.11.1.  Reeds omdat [eiser] het bedrag van € 350 op geen enkele wijze heeft onderbouwd, zal dit onderdeel van zijn vordering worden afgewezen.

5.11.2.  De niet-onderbouwde betwisting van London, dat [eiser] in staat was om de werkzaamheden aan de woning te verrichten, wordt gepasseerd. De factuur met het bedrag van € 11.754 ziet op 219,5 uren gewerkte uren aan de casco opgeleverde woning van [eiser] tegen een uurtarief van € 45 excl. btw. Met betrekking tot deze post wordt overwogen dat op [eiser] een schadebeperkingsplicht rustte. Nu medio 2003 - gelet op de destijds in bijv. de aannemerij geldende tarieven - een uurtarief van € 45 excl. btw disproportioneel hoog was, had het op de weg van [eiser] gelegen om een lager uurtarief af te spreken. In dat licht wordt het uurtarief begroot op € 27,50. Daar komt nog bij dat er een niet gespecificeerde post stelposten/diversen van 24 uur op de factuur is opgenomen. Dit onderdeel zal als onvoldoende onderbouwd worden afgewezen. De schade ter zake van verlies van zelfwerkzaamheid wordt derhalve begroot op 195,50 uur x € 27,50 = € 5.376,25 te vermeerderen met 19% btw ad € 1.021,49 = € 6.397,74.  LJN BQ2167

Deze website maakt gebruik van cookies