Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Oost-Brabant 091215 eindleeftijd zelfwerkzaamheid 75 jaar

Rb Oost-Brabant 091215 verlies oog en psychische klachten door onrechtmatig geleverd vuurwerk; afweging scenario's verlies verdienvermogen zelfstandige verkoper met korte referteperiode;
- smartengeld vanwege eigen schuld 50% van € 60.000,-

– Eindleeftijd zelfwerkzaamheid 75 jaar

Verlies zelfwerkzaamheid

4.19.
De advocaat van [eiser] heeft ter zitting aangegeven dat de schade als gevolg van het verlies aan zelfwerkzaamheid al op de juiste wijze is meegenomen in het rapport van NRL, conform het rapport van [registerarbeidsdeskundige] .
[gedaagde] heeft geen bezwaar gemaakt tegen de omvang van de schade per jaar, maar tegen het feit dat de schadepost is berekend tot de leeftijd van 75 jaar, terwijl volgens [gedaagde] tot 60 jaar gerekend zou moeten worden.
De rechtbank overweegt als volgt.
In het rapport van [registerarbeidsdeskundige] is de beperking van de zelfwerkzaamheid geschat op 25% (pagina 21 van het rapport dat als productie 6 bij de schadestaat is overgelegd). Het NRL heeft dit percentage meegenomen in haar berekening van het verlies aan zelfwerkzaamheid (pagina 19 van het rapport dat als productie 24 bij schadestaat is overgelegd), en komt zo op een bedrag van € 948,-, ermee rekening gehouden dat [eiser] 50% eigen schuld draagt.
[gedaagde] heeft geen argumenten aangedragen voor zijn stelling dat het verlies aan zelfwerkzaamheid berekend zou moeten worden tot de leeftijd van 60 jaar. Gelet op de huidige maatschappelijke omstandigheden acht de rechtbank het berekenen van het verlies aan zelfwerkzaamheid tot 75 jaar verdedigbaar. Aan verlies aan zelfwerkzaamheid is dan ook toewijsbaar een bedrag van € 948,-.

ECLI:NL:RBOBR:2015:7077

Met dank aan dhr. P. van der Ham, Artoos Van der Ham, voor het attenderen op deze uitspraak.

Deze website maakt gebruik van cookies