Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Utrecht 190907 onderbeenfractuur na ongeval bij gladheid; zelfwerkzaamheid

Rb Utrecht 190907 onderbeenfractuur na ongeval bij gladheid; eiser voldoet niet aan stelplicht dat verlies zelfwerkzaamheid ongevalsgevolg is
4.14.  [Eiser] vordert een bedrag van EUR 30.000,00 als voorschot terzake van verlies van zelfredzaamheid. Hij stelt dat het verlies van zelfredzaamheid het gevolg is van het ongeval op 15 december 2001.
Fortis ASR stelt dat [eiser] in 1989 een sportongeval heeft gehad en dat hij in februari 2001 bij een ander ongeluk betrokken is geweest. Ten tijde van het ongeval was [eiser] daardoor volledig arbeidsongeschikt. Volgens Fortis ASR staat om die reden niet vast dat het verlies aan zelfredzaamheid een gevolg is van het ongeval van 15 december 2001.

4.15.  [Eiser] heeft bij dagvaarding een brief overgelegd van B.V. Arbodienst voor arbeid en gezondheid West-Friesland van 25 juli 2002, waarin onder meer is geschreven:

“Chronologie: 05-12-1989 een contusio cerebri als gevolg van een val tijdens het sporten. Deze gebeurtenis heeft een duidelijke knik in de levenslijn veroorzaakt en was aanleiding voor een WAO uitkering (sedert 24-04-1991, 80-100%).

28-02-2001 hernieuwd trauma capitis retrogade amnesie ten aanzien van het gebeurde. Volgens zijn begeleiders was hij enige minuten bewusteloos, waarna er sprake was van een periode waarin hij tekenen van desoriëntatie vertoonde, itererend gedrag en motorische onrust. Dit heeft enige uren mogelijk zelfs enige dagen geduurd.
Na 24 tot 48 uren werd hij opgenomen in het ziekenhuis hetgeen hij zich wel weer herinnert. De neuroloog stelde trauma capitis met posttraumatische hoofdpijnklachten.
Post-ictaal bleef de heer [eiser] klachten houden.
1. (…)
5. Een duidelijke knik in de levenslijn:
- Met een compagnon zou hij een grossierderij in aardappelen, groente en fruit beginnen in 2001. De voorbereidingen waren vergevorderd maar dit project is geheel tot stilstand gekomen.
- In januari 2001 is hij begonnen met de verbouwing van zijn huis. Ook dit project is tot op de dag van vandaag niet verder gekomen.
6. Zijn herwonnen energie sinds 1989 is in toegenomen mate ten opzichte van 1989 weer verloren gegaan na het ongeval van 28-02-2001. (NB Op de racefiets rijdend in groepsverband is hij door een auto aangereden) Hij is trager geworden in zijn acties en reacties. De stemming is meestal somber, hetgeen pre-ictaal anders was gezien zijn intenties als ondernemer.

Op 15-12-2001 onderging hij een nieuw ongeval waarbij hij een
crurisfractuur links opliep. Bij de genezing daarvan traden allerlei complicaties op, al dan niet iatrogeen.”

4.16.  De rechtbank is van oordeel dat het – gezien de inhoud van deze door [eiser] zelf in het geding gebrachte brief – op de weg van [eiser] had gelegen nader te onderbouwen dat het verlies van zelfredzaamheid een gevolg is van het ongeval van 15 december 2001 en niet van één van de eerdere ongevallen. Een dergelijke nadere onderbouwing ontbreekt echter. Nu [eiser] niet aan zijn stelplicht heeft voldaan, zal de rechtbank de vordering van [eiser], voor zover die betrekking heeft op verlies van zelfredzaamheid, daarom afwijzen.
LJN BB4201

Deze website maakt gebruik van cookies