Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Zwolle 290306: whiplash, klussen in, aan en rond het huis, eindleeftijd 70 cf bestendig gebruik

Rb Zwolle 29-03-06: whiplash, klussen in, aan en rond het huis, eindleeftijd 70, cf bestendige gedragslijn Rb
4.32.  [eiseres] vordert en schadebedrag van EUR 350,00 per jaar vanwege verlies zelfwerkzaamheid. Zij voert daartoe aan dat zij ten gevolge van het ongeval geen klussen in, aan en rond het huis kan verrichten. Voor het ongeval deed zij dat wel. Het betrof werkzaamheden in verband met de verbouwing van het huis en schilderwerk.

Univé heeft deze schadepost bestreden. Volgens haar heeft [eiseres] de post onvoldoende aannemelijk gemaakt. Het gevorderde bedrag zou ook - Univé betoogt dat subsidiair- te hoog zijn.

4.33.  Anders dan Univé is de rechtbank van oordeel dat [eiseres] voor het ongeval de nodige werkzaamheden aan het huis verrichtte. [eiseres] heeft, onbetwist door Univé, gesteld dat zij en haar partner een oud huis bewoonden, dat opgeknapt moest worden. Uit de verklaring van haar partner en uit de RIO-indicatie volgt ook dat aan het huis diverse verbouwingswerkzaamheden verricht moesten worden. [eiseres] heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij aan deze werkzaamheden haar aandeel heeft geleverd. Dat zij daarnaast het schilderwerk voor haar rekening nam, is gelet op hetgeen in deze procedure is gebleken omtrent haar interesses en vaardigheden is gebleken, alleszins aannemelijk. Dat [eiseres] in de fictieve situatie zonder ongeval de nodige zelfwerkzaamheid betracht zou hebben, en dat zij en haar partner zich aldus kosten zouden hebben bespaard, is aldus voldoende aannemelijk.

4.34.  De vraag resteert welk bedrag met het verlies aan zelfwerkzaamheid gemoeid is. Aan Univé kan worden toegegeven dat [eiseres] het door haar gevorderde bedrag nauwelijks heeft onderbouwd. Univé heeft echter geen ander bedrag genoemd. De rechtbank zal de schade vanwege het verlies aan zelfwerkzaamheid dan ook begroten door deze te schatten. De rechtbank zal daarbij uitgaan van een jaarschade van EUR 250,00 vanaf de datum van het ongeval tot aan het bereiken van de 70 jarige leeftijd.LJN AX2196

Deze website maakt gebruik van cookies