Overslaan en naar de inhoud gaan

Abonnementen

Wekelijks wordt door het Letselschade Magazine een nieuwsbrief verzorgd.  U kunt zich hierop abonneren. Voor medewerkers van de rechterlijke macht, studenten, onderwijzend personeel en medewerkers van bij de letselschadepraktijk betrokken ideële organisaties is het abonnement gratis. Zij dienen zich aan te melden met een e-mail adres van hun onderwijsinstelling of organisatie.

Voor alle andere geïnteresseerden geldt dat het de bedoeling is dat een ieder die profijt heeft van de site en de nieuwsbrief bijdraagt aan de bekostiging. Ook al om te voorkomen dat de huidige abonnees betalen voor de bezoeken van niet abonnees.

De beste oplossing die wij hebben kunnen bedenken om het "free-rider"-probleem het hoofd te bieden is om de abonnementsprijs te koppelen aan het aantal medewerkers dat binnen een organisatie profijt heeft van het abonnement. Of u nu rekenkundige, NIVRE-expert, letselschadedeskundige, medisch adviseur, advocaat, advocaat-stagiaire of juridisch medewerker bent: de kosten voor de eerste deskundige binnen uw organisatie of sectie zijn voor 2024 € 195,00,voor de 2e € 97,50 en voor de 3e t/m de 25e € 48,75 per persoon, exclusief BTW, Vanaf de 25ste abonnee is het abonnement gratis. De maximale kosten per organisatie zijn dan € 1413,75, exclusief 9% BTW.

In ruil daarvoor ontvangt u minimaal 48 weken per jaar (en in de praktijk nagenoeg altijd 52 weken per jaar) een nieuwsbrief. De overige algemene voorwaarden vindt u hier: algemene-voorwaarden

Het is mogelijk om een gratis en vrijblijvend proefabonnement af te sluiten voor drie maanden. Voor startende ondernemingen is het abonnement gedurende het eerste jaar gratis.

U kunt zich aanmelden middels het aanmeldformulier op de site: letselschademagazine.nl/aanmelden Na ontvangst van uw aanmelding(en) ontvangt u voor het nog resterende deel van het jaar een nota. Degenen die zich aanmelden in het derde of vierde kwartaal van het lopend jaar worden geacht zich ook voor het volgende jaar te hebben aangemeld, en zij ontvangen een nota voor 1 1/4 deel van het jaar. Als u zich aanmeldt in de maanden november of december ontvangt u voor het lopende jaar geen nota.

Bij meerdere abonnees per organisatie is gecoördineerde aanmelding nodig. In dat geval kunt u een e-mail sturen aan de redactie, op het adres info@letselschademagazine.nl