Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Arnhem 080306 geen aansprakelijkheid voor ovebrenging besmettelijke ziekte

Rechtbank Arnhem 08-03-2006
4.2.  Vooropgesteld moet worden dat artikel 6: 179 BW, voor zover hier van belang, een risicoaansprakelijkheid bevat voor schadetoebrenging door dieren, waarbij de bezitter van het dier aansprakelijk is. De grondslag van deze vordering moet worden gezocht in het gevaar dat schuilt in de eigen energie van het dier en het onberekenbare element dat in die energie ligt opgesloten. Dit brengt mee dat die aansprakelijkheid in beginsel niet mede omvat het geval dat een dier op andere dieren of op mensen een besmettelijke ziekte overbrengt enkel door lichamelijk contact, niet zijnde letstel. Dat betekent dat [gedaagde] niet op grond van artikel 6: 179 BW aansprakelijk is voor de door [eiser] geleden en te lijden schade tengevolge van de besmetting van diens schapen met het zwoegervirus van de schapen van [gedaagde].
LJNAW2492

Deze website maakt gebruik van cookies