Overslaan en naar de inhoud gaan

RBNNE 240920 KG, geen letsel, afwijzing aanvullende schadevergoeding agv bodemdaling

RBNNE 240920 KG, geen letsel, afwijzing aanvullende schadevergoeding agv bodemdaling

Eisers wonen in een gebied waar bodembeweging als gevolg van gaswinning door NAM voorkomt. In 2015 heeft er onderzoek aan de boerderij van eisers plaatsgevonden, in verband met mogelijke schade als gevolg van die gaswinning. Er is toen fysieke schade vastgesteld en NAM heeft die schade uiteindelijk betaald. Eisers stellen dat de (fysieke) schade na 2015 verder is toegenomen en thans ruim € 1.000.000,00 bedraagt. Volgens eisers is de NAM aansprakelijk voor die schade en in het kader van dit kort geding vorderen zij hierop een voorschot van € 250.000,00. De voorzieningenrechter is van oordeel dat eisers geen (voldoende) spoedeisend belang hebben bij hun vordering, dat het niet aannemelijk is geworden dat eisers nog een vordering op NAM hebben en dat het zogenoemde restitutierisico levensgroot aanwezig is. Hierom wordt de vordering van eisers afgewezen en moeten zij de proceskosten van NAM betalen. ECLI:NL:RBNNE:2020:3286