Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid en schade aardbevingen

Aansprakelijkheid en schade aardbevingen

Meer artikelen...

 1. GHARL 151122 Na onderzoek en verhoor deskundigen heeft hof mogelijk toch behoefte aan stellen aanvullende vragen
 2. GHARL 270922 19 uitspraken mbt aardbevingsschade; 6:177a nvt op immateriële schade; wettelijke rente
 3. HR 151021 aardbevingsschade; hinder en overlast, gederfd woongenot, immateriële schade, aantasting in de persoon
 4. GHARL 280921 KG Gaswinning; grootste deel vordering niet aannemelijk, beperkt deel gevorderd voorschot toegewezen
 5. GHARL 140921 aardbevingsschade; comparitie met deskundigen nadat een deskundigenbericht is uitgebracht
 6. PHR 260321 AG Wattel; NAM in cassatie; oordeel over toepassing prejudicieel gegeven antwoorden
 7. RBNNE 211020 einduitspraak in vervolg op prejudiciële vragen omtrent schade door de gaswinning in Groningen
 8. RBNNE 240920 KG, geen letsel, afwijzing aanvullende schadevergoeding agv bodemdaling
 9. RBNNE 170720 KG schade aan pand sportschool; afwijzing materiële schade vanwege resp. verpanding en onvoldoende onderbouwing; immateriële schade € 5000,00
 10. RBDHA 110320 schade woning niet veroorzaakt door aardbevingen a.g.v. gaswinning; onderzoek via Root Cause Analysis; geen bewijsvermoeden ex. art 6:177a lid 1 BW
 11. RBNNE 181219 aardbevingszaak; eisende partij heeft het merendeel van zijn vorderingen niet (voldoende) onderbouwd
 12. RBNNE 181219 waardedaling woning en boerderij; toetsingskader begroting; vraagstelling deskundige
 13. GHARL 171219 Oordeel over vordering vermogensschade wegens gemist woongenot en vordering tot vergoeding van immateriële schade
 14. GHARL 221019 Aardbevingsschade. Vervolg op ECLI:NL:GHARL:2019:5849. Het hof gelast een deskundigenonderzoek.
 15. GHARL 100919 verhuurder niet aansprakelijk voor immateriële schade vanwege psychische klachten in verband met woning in Gronings aardbevingsgebied
 16. HR 190719 Prejudiciële vragen; Aardbevingsschade in Groningen; Bewijsvermoeden art. 6:177a BW; Schade die voor vergoeding in aanmerking komt
 17. RBNNE 190619 Schade door gaswinning. Waardedaling agrarisch onroerend goed grotendeels toegewezen; immateriële schade en bgk niet onderbouwd
 18. RBNNE 190619 onvoldoende onderbouwing voor schade agv van gaswinning na aankoop boerderij in maart 2015
 19. PHR 100519 conclusie prejudiciele vragen over bestaan en omvang van aansprakelijkheid voor materiële en immateriële schade agv gaswinning
 20. RBNNE 101018 prejudiciële vragen inzake aardbevingszaken
 21. RBNNE 270618 prejudiciële vragen aan de Hoge Raad in een NAM-zaak
 22. RBDHA 300518 vordering rechtsgeldig overgedragen aan nieuwe bewoners; nader onderzoek NAM voorafgaand aan bewijsvermoeden ex. 6:177a BW
 23. Rb Noord-Nederland 040618 verzoek voorlopig deskundigenbericht toegewezen. Betaling voorschot op kosten deskundige
 24. Ucall blog 070317: Aansprakelijkheid voor schade door gasboringen (1): de Rechtbank Noord-Nederland wijst vergoeding van immateriële schade toe
 25. Overeenstemming over nieuw schadeprotocol Groningen - door Rijksoverheid op 310118
 26. Hof Arnhem-Leeuwarden 230118 gaswinning Groningen; waardevermindering woning; abstracte schadebegroting toelaatbaar
 27. Rb Noord-Nederland 081117 NAM aansprakelijk voor waardevermindering woning a.g.v. aardbevingen; verkoop woning niet vereist voor ontstaan en berekening schade
 28. Rb Noord-Nederland 030817 geen letsel: aardbevings-schade
 29. Rb Noord-Nederland 280617 Aardbevingsschade; Staat niet aansprakelijk voor schade, NAM en EBN wel; benoeming deskundigen mbt vaststelling schade
 30. Ucall Blog 280317 Jessy Emaus & Ellen Gijselaar: "Aansprakelijkheid voor schade door gasboringen (2): de Rechtbank Noord-Nederland stelt aansprakelijkheid Nederlandse Staat vast, maar wijst vergoeding af"
 31. Rb Noord-Nederland 010317 Staat niet, NAM wél aansprakelijk voor immateriële schade bewoners aardbevingsgebied; ook bij afwezigheid van geestelijk letsel
 32. Advocatie.nl 04-01-2017 Dekenbezwaar tegen advocatenkantoor De Haan om 'succesfee' gedupeerden aardbevingsschade
 33. Rb Noord-Nederland 051016 Aardbevingsschade. Vermoeden dat beschadigingen het gevolg zijn van aardbevingen
 34. Scriptie: Vergoeding van immateriële schade in de Groninger aardbevingscasus - door M. Baan

Deze website maakt gebruik van cookies