Overslaan en naar de inhoud gaan

HR 201219 Klimaatzaak Urgenda. Bevel aan Staat om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering

HR 201219 Klimaatzaak Urgenda. Bevel aan Staat om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering.

Klimaatzaak Urgenda. Mensenrechten. EVRM. VN-Klimaatverdrag. Bevel aan Staat om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. Gevaar klimaatverandering. Beschermingsomvang art. 2 en 8 EVRM; positieve verplichtingen. Effectieve rechtsbescherming art. 13 EVRM. Deelverantwoordelijkheid staten. Art. 3:305a BW en art. 34 EVRM. Doelstelling van 25-40% reductie van de uitstoot van broeikasgassen en de noodzaak daarvan. Internationaal draagvlak daarvoor. Binding Nederland aan deze doelsteling. Verantwoord beleid en de onderbouwing daarvan. Is sprake van ontoelaatbaar bevel tot wetgeving? Politiek domein. ECLI:NL:HR:2019:2006