Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid Politie, Leger en overig Overheid

Aansprakelijkheid Politie, Leger en overig Overheid

Meer artikelen...

 1. RBDHA 310822 agent schiet gericht op benen agressieve man vanwege dreiging met mes, later blijkt mes geen mes te zijn, politie niet aansprakelijk
 2. RBDHA 231122 Staat moet schadevergoeding betalen aan slachtoffers van bombardement Afghaans woningcomplex tijdens slag om Chora
 3. RBDHA 140922 stankoverlast; artikel 8 EVRM / Wet geurhinder en veehouderij; onrechtmatige overheidsdaad
 4. RBDHA 010622 juridische grondslag voor de vorderingen tzv volledige oorlogsschade agv Japanse bezetting kan niet worden gevonden (2)
 5. HR 180222 letsel door zelfdestructief gedrag in politiecel. Politie aansprakelijk? Hof passeerde ten onrechte verzoek om camerabeelden ter zitting te bekijken
 6. Cassatieblog.nl 040222 Aansprakelijkheid voor vernietigde besluiten: causaal verband en onrechtmatigheid
 7. RBDHA 251120 verzet leidt tot noodzaak politiegeweld te gebruiken; niet onrechtmatig
 8. GHDHA 010621 Treinkaping De Punt; De Staat heeft bij de bevrijdingsactie niet onrechtmatig gehandeld
 9. RBAMS 120521 inzet politiehond bij aanhouding van winkeldief niet onrechtmatig
 10. GHDHA 090321 politie aansprakelijk voor schietincident, 25 % ES voor verwarde man, na billijkheidscorrectie 0%
 11. RBDHA 171220 rechtmatig en onrechtmatig geweldgebruik politie tov ADO-supporter; geen schade als gevolg van onrechtmatig deel
 12. HR 160221 Mitch Hendriquez; veroordeling agent die een nekklem heeft toegepast; wettelijke rente verschuldigd vanaf peildatum kapitalisatie
 13. RBDHA 301220 knietje voor weerspannige arrestant in politiecel; handelwijze voldeed aan eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.
 14. GHARL 120121 Politie niet aansprakelijk voor doodschieten ‘doorgedraaide’ man
 15. RBDHA 071020 Staat aansprakelijk voor 30% van de schade agv schietincident bij Vehicle Checkpoint in Irak
 16. RBOVE 250117 Politie niet aansprakelijk voor overlijden slachtoffer bij schietincident
 17. RBDHA 300920 schade na standrechtelijke executie en lijkschennis vader in Indonesië € 874,80
 18. RBDHA 220720 Zaakschade aan auto ontstaan bij aanhouding valt binnen normaal maatschappelijk risico van eiseres die haar auto heeft uitgeleend aan partner
 19. GHARL 070720 ernstig letsel na automutilatie arrestant in polititiecel; politie niet aansprakelijk
 20. RBDHA 250520 Staat handelt niet onrechtmatig door 5G-frequenties te veilen
 21. GHDHA 020620 geen causaal verband tussen in 2012 ondergane acute Q-koorts infectie en ontbrekende maatregelen in 2007-2009
 22. RBDHA 220420 onrechtmatige actie van Stichting en politie waardoor minderjarige kinderen naar VS afreizen; ES vader: 15%, na billijkheidscorrectie: 0%
 23. GHDHA 280120 vrijgekomen houtsplinter leidt tot oogletsel bij aanhouding; geen disproportioneel geweld, geen schending zorgplicht medische dienst PI
 24. RBDHA 250320 executies in Zuid-Sulawesi 1946-47; inkomstenderving weduwen en kinderen (tussen € 123,48 - € 3.634,-)
 25. RBDHA 250320 executies in Zuid-Sulawesi door NL'se militairen in 1947, bewijsopdracht aan twee eisers: dat ook hun vaders geëxecuteerd zijn
 26. CRVB 010716 schade na onrechtmatig WIA besluit; belastingschade, gemiste Wtcg uitkering toegewezen; diverse onvoldoende onderbouwde posten; afwijzing smartengeld
 27. CRVB 041219 onrechtmatig besluit; vergoeding reiskosten, na te betalen zorg- en huurtoeslag; proceskosten en overschrijding redelijke termijn, afwijzing (overige) immateriële schadevergoeding
 28. RBDHA 080120 Vliegramp Faro; Staat is aansprakelijk
 29. GHDHA 241219 Treinkaping; afluisteren geluidsopnamen buiten aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de staat
 30. HR 201219 Klimaatzaak Urgenda. Bevel aan Staat om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering
 31. RBDHA 201119 Dodelijk schietincident in Irak in 2004; beoordeling rechtmatigheid geweld Nederlandse militair en Iraakse ICDC’ers; proportionele aansprakelijkheid
 32. GHDHA 051119 Gedetineerde, die tweemaal eerder een medegedetineerde ernstig heeft verwond, steekt een medegedetineerde dood; Staat aansprakelijk
 33. RBDHA 091019 Politie aansprakelijk voor schietincident; Geen rechtvaardigingsgrond ogv Politiewet en Ambtsinstructie voor de politie. geen eigen schuld
 34. HR 200919 Aansprakelijkheid politie voor schietincident Alphen aan den Rijn; toerekening van overlijdensschade, letselschade én andere schade
 35. GHDHA 011019 martelingen (deels bewezen) in voormalig Nederlands-Indië; beroep op verjaring onaanvaardbaar; gezichtspuntencatalogus
 36. HR 190719 moeders van Srebrenica; Dutchbat heeft nagelaten aan mannelijke vluchtelingen de keuze te bieden om op de compound achter te blijven; aansprakelijkheid 10%
 37. PHR 260419 schietincident Alphen; conclusie Langemeijer tzv vordering van andere schade dan letsel- en overlijdensschade strekt tot verwerping cassatieberoep
 38. GHDHA 070519 luchtverontreiniging met stikstofdioxide en fijnstof; eis dat Staat zorgt voor schonere lucht; ontvankelijkheid; volgt afwijzing
 39. PHR 260419 schietincident Alphen; conclusie Langemeijer; Politie heeft onrechtmatig gehandeld; oordeel over relativiteit, causaal verband en toerekening
 40. RBDHA 100419 Eiser stelt dat hij door de politie is mishandeld; bewijslast omgekeerd. De politie dient gestelde toedracht te bewijzen.
 41. RBDHA 200319 taxichauffeur neergestoken door even tevoren op vrije voeten gestelde verwarde man met zakmes; Politie en Parnassia niet aansprakelijk voor schade
 42. HR 150319 geen letsel, besluitaansprakelijkheid. Maatstaf voor condicio sine qua non-verband tussen onrechtmatig besluit en gestelde schade
 43. RBGEL 230119 Letsel na politieoptreden; beslissing vergt bewijslevering waarvoor deelgeschilprocedure zich niet leent; afwijzing
 44. PHR 010219 conclusie t.z.v. handelen staat bij val enclave Srebrenica
 45. RBDHA 230119 Misdragingen in Nederlands-Indië in 1947; verjaringsverweer van de Staat wordt gehonoreerd; te lang gewacht.
 46. RBDHA 230119 Zoon van in 1947 overleden Indonesische verzetsstrijder stelt de Staat aansprakelijk; beroep op verjaring naar r&b onaanvaardbaar
 47. RBDHA 211118 Q-Koorts; Geen causaal verband tussen besmetting en aan de Staat verweten gebreken in informatieverstrekking en getroffen maatregelen
 48. RBGEL 241018 verwijt Staat en/of de gemeente en/of de politie tzv optreden tegen strafbare feiten; afwijzing
 49. RBDHA 250718 Eindvonnis treinkapingszaken; vorderingen afgewezen
 50. PHR 180518 overlijden Mitch Henriquez; Staat hoeft namen betrokken politieagenten niet bekend te maken
 51. RBGEL 160518 politie aansprakelijk voor aanrijding door politieauto bij staandehouding; geen overmacht; geen e.s.
 52. HR 130418 schadevordering na dood door kogels uit dienstpistool van één of meer leden van het arrestatieteam Korps Politie Aruba
 53. RBDHA 140318 Staat niet aansprakelijk voor overlijden na steekincident in PI
 54. RBOVE 210318 hartstilstand en ademstilstand in politiecel bij agressieve man; politie niet aansprakelijk
 55. GHDHA 270318; Politie aansprakelijk voor letsel- en overlijdensschade schietpartij Alphen aan de Rijn
 56. Hof Den Haag 290817 arrestant loopt dreigend met mes; gebruik pepperspray en vuurwapen door politie gerechtvaardigd en proportioneel
 57. Rb Den Haag 151117 vrijgekomen houtsplinter leidt tot oogletsel bij aanhouding; geen disproportioneel geweld, geen schending zorgplicht medische dienst PI
 58. Rb Den Haag 251017 treinkapingszaken; geen oordeel rechter omtrent getuigenverklaringen voordat partijen zich volledig hebben kunnen uitlaten
 59. Rb Den Haag 060917 treinkapingszaken; beslissingen met betrekking tot de getuigenverhoren en exhibitievorderingen
 60. Rb Midden-Nederland 231116 deelgeschil; breuk bovenarm door toedoen van politieagent; van onrechtmatig en disproportioneel handelen is niet gebleken
 61. Hof Den Haag 270617 "Nederland deels aansprakelijk voor schade van Moeders van Srebrenica"
 62. Rb Den Haag 070617 Treinkapingszaken. (Regie)zitting voor beluisteren geluidsbanden en bespreken eventuele exhibitievordering
 63. Rb Den Haag 010217 Treinkapingszaken; bewijsopdrachten in bodemzaak
 64. Rb Den Haag 080317 Java 1947; horen eiser als partijgetuige; Benoeming deskundige; voorgestelde onderzoek niet bij voorbaat zinledig
 65. Rb Den Haag 260417 Treinkapingszaken. Onvoldoende zwaarwegende belangen voor openstelling hoger beroep tussenvonnis
 66. Rb Den Haag 111016 KG: aansprakelijkheid GGZ-instelling en Politie onvoldoende aannemelijk; bekendheid met veiligheidsrisico's onvoldoende aannemelijk
 67. Rb Overijssel 270716 overlijdensschade; vermeend onrechtmatig politieoptreden bij schietincident; vragen rb over inschakeling arrestatieteam; nadere akte politie
 68. Rb Rotterdam 290316 letsel na vuurwapengebruik politie; uitvoerige instructie nodig mbt toedracht en causaal verband; niet geschikt voor deelgeschil
 69. Rb Gelderland 020315 polsletsel na arrestatie; rechtvaardigingsgrond; voor vaststellen gestelde toedracht is instructie nodig; volgt afwijzing
 70. Rb Den Haag 040215 schietincident Alphen; redelijk handelend en redelijk bekwaam korpschef zou wapen geweigerd hebben; niet voldaan aan relativiteitsvereiste
 71. Hof 's-Hertogenbosch 091214 fietser rijdt tegen door Politie als noodmaatregel voor wildrooster gespannen touw; kelderluik criteria; Politie aansprakelijk
 72. Rb Gelderland 110314 KG: voorschot op schadevergoeding wegens letsel afgewezen; wijze aanhouding eiser door politie niet onrechtmatig
 73. Hof Amsterdam 250214 boeien en geboeid houden door politie was niet onrechtmatig; ook geen schadeplichtigheid wegens rechtmatige overheidsdaad
 74. Rb Midden-NL 181213 burger overlijdt door schot door politieagent; noodweersituatie; geen aansprakelijkheid politie
 75. Rb Den Haag 250213 scooterrijder rijdt in op omgewaaide boom; brandweer handelde cf. verantwoordelijkheid; politie niet aansprakelijk; waarschuwingslint voldoende
 76. Rb Zwolle 220812 politiegeweld niet disproportioneel
 77. Hof L. warden 021208 aansprakelijkheid politieagent voor disproportioneel handelen blijkt niet vold

Deze website maakt gebruik van cookies