Overslaan en naar de inhoud gaan

Proefschrift mr. Arvin Kolder: Aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker

Proefschrift: Aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker
De wetsartikelen over de bedrijfsmatige gebruiker ( artikel 6:181 BW), gebrekkige roerende zaken ( artikel 6:173 BW) en opstallen ( artikel 6:174 BW), gevaarlijke stoffen ( artikel 6:175 BW) en dieren ( artikel 6:179 BW) bieden uit zichzelf onvoldoende duidelijkheid over de belangrijke 'wie-vraag' binnen het aansprakelijkheidsrecht: wie loopt het aansprakelijkheidsrisico en bij wie kunnen getroffenen voor schadevergoeding terecht? 
Dit proefschrift biedt houvast bij het vraagstuk wie op welk moment een kwalitatieve aansprakelijkheid draagt. Aan de hand van artikel 6:181 BW neemt het de lezer mee in een grondige analyse van het hedendaagse aansprakelijkheidsrecht. De vele praktische voorbeelden werken verhelderend voor iedere professional die te maken heeft met het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. (03-06-2019)