Overslaan en naar de inhoud gaan

HR 150509 bewijsproblematiek na operatie

HR 150509 bewijsproblematiek na operatie
Beroepsaansprakelijkheid arts (gynaecoloog) voor bij operatie ontstane letselschade; maatstaf; causaal verband; bewijslastverdeling. Procesrecht; ontvankelijkheid, geen ambtshalve onderzoek door rechter naar (voort)bestaan procespartij; rechtskracht van een rechterlijke uitspraak tegen de rechtsopvolger onder algemene titel (juridische fusie); rechtsstrijd van partijen in hoger beroep. LJN BH3148 (samenvatting rechtspraak.nl) De HR concludeert tot verwerping van het beroep. AG Spier concludeert anders:
In het licht van dit alles is 's Hofs oordeel, zoal niet onbegrijpelijk, dan toch volstrekt onvoldoende gemotiveerd. De wijze waarop het Hof de bevindingen van Prof. Aalders weergeeft en weerlegt, is geen adequate bespreking van zijn uitvoerige en - anders dan het Hof oordeelt - ruim onderbouwde rapportage