Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid voor operatiefouten

Aansprakelijkheid voor operatiefouten

Meer artikelen...

 1. RBNHO 021121 Verzoek voorl. desk.bericht na operatie hand toegewezen; geen begin v bewijs v onzorgvuldig handelen, geen toep. 18 GOMA (3)
 2. RBGEL 271021 nervus recurrens letsel bij MNS; deskundigen achten complicatie bij operatie niet verwijtbaar; tekortkoming tzv operatie-indicatie niet bewezen
 3. RBMNE-140421 deskundigenbericht vanwege verlies nier na operatie aan goedaardige tumor; kosten 50/50 cf 18 GOMA
 4. RBGEL 160321 ziekenhuis aansprakelijk voor in foutieve positie laten neusmaagsonde bij EDS patient
 5. RBNNE 170221 geen aansprakelijkheid voor mictieproblemen na galblaasoperatie in 2008
 6. RBDHA 050121 geen aansprakelijkheid voor na endeldarmoperatie blijkend hematoom in rechterborst
 7. RBGEL 110919 besluit tot operatie lege artis; deskundigenbericht tzv operatie, causaal verband dwarsleasie en schending informed consent
 8. GHARL 210420 geen medische fouten bij plaatsing hemi schouder prothese
 9. RBAMS 250320 complicatie bij geen klachten gevende ganglion; beknelling duimzenuwtakje
 10. RBGEL 180220 kliniek aansprakelijk voor partiële dwarslaesie na PLIF met posterieure spondylodese obv volgens deskundige discutabele operatie-indicatie
 11. RBNNE 110919 Letselschadebureau schiet tekort in zorgplicht bij het bijstaan van patiente met naadlekkage na sleeve maagresectie
 12. RBNHO 300719 KG; zenuwuitval bij operatie aan bultje (Lipoom, neurinoom, schwannoom); niet (voldoende) aannemelijk geworden dat zkh verwijtbaar onzorgvuldig heeft gehandeld
 13. RBNHO 151118 deskundigenbericht na galblaasoperatie, vraagstelling en instructie tzv mogelijk horen betrokken arts
 14. GHSHE 301018 Na nader horen deskundigen: ziekenhuis aansprakelijk voor zenuwletsel na verwijdering lymfeklier in hals
 15. RBDHA 011018 onvoldoende verdoving tijdens operatie niet aangetoond
 16. RBLIM 120918 zkh niet aansprakelijk voor complicaties bij transurethrale resectie van de prostaat
 17. RBZWB 150818 hemorroïden, diagnose bekkenbodemproblematiek gemist; geen informed consent; geen indicatie voor operatie
 18. Rb Oost-Brabant 300118 darmoperatie; partijen zijn niet gebonden aan gezamenlijke expertise; conclusies zijn niet te toetsen
 19. Hof 's-Hertogenbosch 090118 zenuwletsel na verwijdering halsklier; comparitie met deskundigen tzv aansprakelijkheid
 20. Rb Gelderland 200917 slokdarmoperatie neonaat; rechtbank oordeelt dat zkh niet tekortgeschoten is bij operatie
 21. Rb Limburg 171116 deelgeschil; uit eenzijdige expertise blijken 2 mogelijke oorzaken naadlekkage; fout arts of gebrek hulpmiddel; ziekenhuis aansprakelijk
 22. Rb Gelderland 220617 deelgeschil; klachten voor en na operatie cts; rb gelast medewerking aan buitengerechtelijk deskundigenbericht
 23. Rb Gelderland 040116 deelgeschil; uitval in been na knieoperatie
 24. Rb Gelderland 190717 beschadiging galwegtak bij operatie; ontbreken beeldregistratie geen schending specifieke norm
 25. Hof Arnhem-Leeuwarden 280217 voorhands is bewezen dat oorreconstructie niet lege artis is uitgevoerd. UMCG mag tegenbewijs leveren.
 26. Rb Oost-Brabant 221216 naadlekkage na darmoperatie. Verzoek om nieuw deskundigenbericht afgewezen. onvoldoende zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen eerder onderzoek
 27. GEA Curaçao 150816 aansprakelijkheid voor chaotisch uitgevoerd anesthesie- en intubatiebeleid
 28. GEA Curaçao 300616 KG: hartinfarct na niet toedienen antistollingsmedicijn; causaal verband voorshands aangenomen
 29. Rb Limburg 190416 letsel na galblaas-operatie; zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen deskundigenrapport
 30. Rb Gelderland 280116 gallekkage na operatie galblaas; ondanks rapportage chirurg nadere bewijslevering nodig; verzoek in deelgeschil afgewezen
 31. Rb Rotterdam 241115 verwijdering schildklier na onjuiste diagnose geen beroepsfout
 32. Rb Overijssel 181115 MoM-heupprothese; geen ondeugdelijke hulpzaak; medische fout bij implantatie onvoldoende onderbouwd
 33. Hof 's-Hertogenbosch 210715 galblaasverwijdering; zkh aansprakelijk voor medische fout; nazorg niet onzorgvuldig
 34. Hof 's-Hertogenbosch 181114 impotentie na prostaatoperatie; patiënt heeft voldaan aan stelplicht; deskundigenbericht mbt causaal verband
 35. Hof 's-Hertogenbosch 111114 herseninfarct kort na plaatsing prothese aortaklep; Hof acht eerdere deskundigenberichten onvoldoende
 36. Rb Zeeland-West-Brabant 051114 rb volgt deskundige: geen aansprakelijkheid voor abces, peritonitis en littekenbreuk na appendectomie
 37. Rb Midden-NL 030914 fout bij hernia-operatie co-piloot; bodemprocedure na deelgeschilprocedure over causaliteit
 38. Rb Midden-NL 210514 fout bij hernia-operatie co-piloot; causaal verband kan nog niet vastgesteld worden
 39. Rb 's-Hertogenbosch 241109 letsel na narcose middels pippablock; vraagstelling deskudigen
 40. HR 250414 aansprakelijkheid zkh voor te grote drukkracht op frees; cassatie mbt bewijsaanbod, bewijswaardering en verwijtbaarheid; art. 81 lid 1 RO
 41. Rb Noord-NL 110214 borstoperatie op onjuiste plaats; nader bewijs en/of deskundigenonderzoek nodig
 42. Rb Arnhem 100212 vaatzenuwstreng doorgenomen bij operatie hielbeen; rapporten deskundigen ingetrokken danwel geblokkeerd; afwijzing ogv art. 1019z
 43. Rb Zeeland-West-Brabant 231013 behandeling CRPS voet; erkenning aansprakelijkheid door ass. ziet niet tevens op CV
 44. Hof Amsterdam 100913 zenuwbeschadiging bij schildklieroperatie; handeling niet in operatieverslag genoemd, geen bewijs dat handeling niet is verricht
 45. Rb Den Haag 290513 geen schildwachtklierprocedure; wel okselkliertoilet; aansprakelijkheid
 46. Hof Amsterdam 120313 afwijzing vordering tzv behandeling na mamacarcinoom; geen schending informed consent
 47. Rb Leeuwarden 230113 fout tijdens galsteenoperatie; niet elke beoordelingsfout leidt tot schending zorgplicht
 48. Rb Haarlem 040113 gaas in buik na operatie; oordeel over causaal verband met klachten en beperkingen
 49. Rb 's-Hertogenbosch 121212 50 % aansprakelijkheid anesthesioloog voor fout bij toedienen verdovingsvloeistof
 50. Rb Roermond 250412 zenuwbeschadiging bij knieoperatie; zeldzame complicatie maakt nog geen medische fout, zkh niet aansprakelijk
 51. Handhygiëne in ziekenhuis zelden nageleefd
 52. Rb Rotterdam 140312 ziekenhuis aansprakelijk voor delay bij septische shock na darmperforatie, perforatieletsel had al tijdens de operatie herkend moeten worden
 53. Rb 's-Hertogenbosch 220212 geen aansprakelijkheid voor keuze voor lumpectomie, aanvang verjaring op het moment van bekendheid met lymfoedeem
 54. Rb Arnhem 141211 fout of complicatie bij plaatsen maagband bij vrouw met morbide obesitas
 55. Rb Amsterdam 071211 geen aansprakelijkheid ziekenhuis tzv informed consent en behandeling bij mammacarcinoom
 56. Hof Amsterdam 201211 cervicale laminectomie waarna dwarsleasie; aansprakelijkheid voor te grote drukkracht op frees,voorschot smartengeld 40.000,00
 57. Hof Amsterdam 271211 Pericardpunctie; beschadiging rechterhartkamer meest optredende en relatief vaak voorkomende complicatie
 58. Rb Rotterdam 211211 weefselverwisseling door patholoog waardoor twee onnodige borstoperaties; smartengeld 25.000
 59. Rb Arnhem 231111 postoperatieve infectie en allodynie een complicatie waarvoor niet gewaarschuwd behoefde te worden
 60. Rb Almelo 231111 ulnaropathie als gevolg van operatie niet bewezen
 61. Rb 's-Gravenhage 011111 verzoeken t.z.v. causaal verband tussen schade en delay na darmperforatie afgewezen;
 62. Rb Zwolle 020911 door deskundige aangenomen grote waarschijnlijkheid voor onzorgvuldig handelen onvoldoende voor aansprakelijkheid ziekenhuis
 63. Rb Utrecht 160311 complicatie of fout na herniaoperatie: rb: deskundigenbericht nodig
 64. medische aansprakelijkheidskwestie na rugklachten, Rb Den Bosch in 2005 en 2007
 65. Rb Maastricht 200411 conplicaties of fout bij open hart operatie
 66. Rb Arnhem 300311 zenuwletsel na plaatsing knieprothese
 67. Rb Almelo 020311 verwijtbaar handelen maar geen medische fout, smartengeld 10.000,00
 68. Rb Arnhem 260111 zenuwschade door hematoom na spondylodese; 4 uur delay in behandeling doordat verkeerde arts is gebeld; vraagstelling verschil tussen situatie met en zonder delay
 69. Rb A.dam 090211 complete dwarsleasie na verwijdering tumor en bestraling; geen schadevergoeding obv WMO
 70. Rb. A.dam 171110 Schade na schildklieroperatie, chirurg voldeed niet aan ervaringseisen; deskundigenbericht; vraagstelling voor vaatchirurg
 71. Rb Zutphen 120111 aanprikken zenuw bij aanbrengen van infuus geen beroepsfout, vervolgens niet verwijderen infuus mogelijk wel
 72. Rb A.dam 110810 Stembandzenuw beschadigd bij schildklieroperatie
 73. Rb Arnhem 081210 rugoperatie met zenuwbeschadiging,
 74. Rb Zwolle 140710 geen fout na uterus extirpatie en blaasophoging
 75. Rb Arnhem 171110 geen aansprakelijkheid ziekenhuis voor infectie na oogoperatie
 76. Hof Den Bosch 021110 infuus heeft huidnecrose tot gevolg, ziekenhuis niet aansprakelijk
 77. Hof A.dam 220610 Ziekenhuis aansprakelijk voor schade door toepassen te kleine maat knieprothese
 78. Rb Utrecht 250810 postcraniotomie chronische wondinfectie; infecties door niet verwijderen vreemd lichaamsmateriaal
 79. Rb Haarlem 140710 aanprikken hartkamer bij pericardpunctie relatief veelvoorkomende complicatie
 80. Rb A.dam 140410 ziekenhuis niet aansprakelijk voor schade na tekortschieten bij verwijderen nekhernia.
 81. Rb Haarlem 260510 kg ziekenhuis aansprakelijk na plaatsing knieprothese en rugoperatie
 82. Rb. Zwolle 100310 correctie neustussenschot medisch geslaagd, cosmetisch niet. schending van informed consent onvoldoende onderbouwd.
 83. Hof Den Bosch 090210 informatieplicht niet geschonden; zeldzame complicatie, adequaat handelen na optreden complicatie?
 84. Rb Haarlem 030609 complicatie na osteotomie leidt tot aansprakelijkheid, doch niet tot causaal verba
 85. Hof Arnhem 120509 perforatie na slokdarmdilatatie en slokdarmendoscopie
 86. Hof Den Bosch 120509 beschadigen zenuwwortel bij "geinstrumenteerde spondylodese is complicatie
 87. HR 150509 bewijsproblematiek na operatie
 88. Hof Den Bosch 310309 dat er twee stromingen bestaan onvoldoende reden voor aannemen aansprakelijkhei
 89. Rb Dordrecht 241208 neuropraxie van de nervus accessorius na verwijdering lipoom
 90. Rb Haarlem 020408 slokdarmperforatie bij dilatatie is complicatie, deskundigenbericht ivm nasleep
 91. Rb Utrecht 230408 causaal verband niet vast te stellen door ontbreken obductie
 92. Rb Dordrecht 090108 scheur in de vena subclavia, geen fout zkh, want zeldzame complicatie
 93. Hof Den Bosch 111207 chemonucleose; aanprikken subdurale ruimte, geen medische fout volgens desk.
 94. Rb Arnhem 121207 medische fout bij slokdarmdilatatie (oprekking)?
 95. Rb Maastricht 190907 zenuwpijn na operatie? Bewijslast rust op eiser
 96. Rb Maastricht 190907 operatie in buitenlands zkh ivm plaatsgebrek in eigen zkh valt onder behandelin
 97. HR 150607; AG Spier nervus ulnaris letsel gevolg fout? bewijsrisico rust op eiser
 98. Rb Arnhem 170107 c.v. tussen onzorgvuldig handelen (nalaten CT-scan te maken) en complicatie
 99. Jurisprudentie Anesthesiologie
 100. CTG 090107 gebrekkige informatie aan huisarts en gebrekkige regie en verantwoordelijkheidsverdeling
 101. Hoge Raad 300606 dystrofie na inbrengen canule bij geneesmiddelen onderzoek

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies