Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid voor operatiefouten

Aansprakelijkheid voor operatiefouten

Meer artikelen...

 1. RBGEL 160321 ziekenhuis aansprakelijk voor in foutieve positie laten neusmaagsonde bij EDS patient
 2. RBNNE 170221 geen aansprakelijkheid voor mictieproblemen na galblaasoperatie in 2008
 3. RBDHA 050121 geen aansprakelijkheid voor na endeldarmoperatie blijkend hematoom in rechterborst
 4. RBGEL 110919 besluit tot operatie lege artis; deskundigenbericht tzv operatie, causaal verband dwarsleasie en schending informed consent
 5. GHARL 210420 geen medische fouten bij plaatsing hemi schouder prothese
 6. RBAMS 250320 complicatie bij geen klachten gevende ganglion; beknelling duimzenuwtakje
 7. RBGEL 180220 kliniek aansprakelijk voor partiële dwarslaesie na PLIF met posterieure spondylodese obv volgens deskundige discutabele operatie-indicatie
 8. RBNNE 110919 Letselschadebureau schiet tekort in zorgplicht bij het bijstaan van patiente met naadlekkage na sleeve maagresectie
 9. RBNHO 300719 KG; zenuwuitval bij operatie aan bultje (Lipoom, neurinoom, schwannoom); niet (voldoende) aannemelijk geworden dat zkh verwijtbaar onzorgvuldig heeft gehandeld
 10. RBNHO 151118 deskundigenbericht na galblaasoperatie, vraagstelling en instructie tzv mogelijk horen betrokken arts
 11. GHSHE 301018 Na nader horen deskundigen: ziekenhuis aansprakelijk voor zenuwletsel na verwijdering lymfeklier in hals
 12. RBDHA 011018 onvoldoende verdoving tijdens operatie niet aangetoond
 13. RBLIM 120918 zkh niet aansprakelijk voor complicaties bij transurethrale resectie van de prostaat
 14. RBZWB 150818 hemorroïden, diagnose bekkenbodemproblematiek gemist; geen informed consent; geen indicatie voor operatie
 15. Rb Oost-Brabant 300118 darmoperatie; partijen zijn niet gebonden aan gezamenlijke expertise; conclusies zijn niet te toetsen
 16. Hof 's-Hertogenbosch 090118 zenuwletsel na verwijdering halsklier; comparitie met deskundigen tzv aansprakelijkheid
 17. Rb Gelderland 200917 slokdarmoperatie neonaat; rechtbank oordeelt dat zkh niet tekortgeschoten is bij operatie
 18. Rb Limburg 171116 deelgeschil; uit eenzijdige expertise blijken 2 mogelijke oorzaken naadlekkage; fout arts of gebrek hulpmiddel; ziekenhuis aansprakelijk
 19. Rb Gelderland 220617 deelgeschil; klachten voor en na operatie cts; rb gelast medewerking aan buitengerechtelijk deskundigenbericht
 20. Rb Gelderland 040116 deelgeschil; uitval in been na knieoperatie
 21. Rb Gelderland 190717 beschadiging galwegtak bij operatie; ontbreken beeldregistratie geen schending specifieke norm
 22. Hof Arnhem-Leeuwarden 280217 voorhands is bewezen dat oorreconstructie niet lege artis is uitgevoerd. UMCG mag tegenbewijs leveren.
 23. Rb Oost-Brabant 221216 naadlekkage na darmoperatie. Verzoek om nieuw deskundigenbericht afgewezen. onvoldoende zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen eerder onderzoek
 24. GEA Curaçao 150816 aansprakelijkheid voor chaotisch uitgevoerd anesthesie- en intubatiebeleid
 25. GEA Curaçao 300616 KG: hartinfarct na niet toedienen antistollingsmedicijn; causaal verband voorshands aangenomen
 26. Rb Limburg 190416 letsel na galblaas-operatie; zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen deskundigenrapport
 27. Rb Gelderland 280116 gallekkage na operatie galblaas; ondanks rapportage chirurg nadere bewijslevering nodig; verzoek in deelgeschil afgewezen
 28. Rb Rotterdam 241115 verwijdering schildklier na onjuiste diagnose geen beroepsfout
 29. Rb Overijssel 181115 MoM-heupprothese; geen ondeugdelijke hulpzaak; medische fout bij implantatie onvoldoende onderbouwd
 30. Hof 's-Hertogenbosch 210715 galblaasverwijdering; zkh aansprakelijk voor medische fout; nazorg niet onzorgvuldig
 31. Hof 's-Hertogenbosch 181114 impotentie na prostaatoperatie; patiënt heeft voldaan aan stelplicht; deskundigenbericht mbt causaal verband
 32. Hof 's-Hertogenbosch 111114 herseninfarct kort na plaatsing prothese aortaklep; Hof acht eerdere deskundigenberichten onvoldoende
 33. Rb Zeeland-West-Brabant 051114 rb volgt deskundige: geen aansprakelijkheid voor abces, peritonitis en littekenbreuk na appendectomie
 34. Rb Midden-NL 030914 fout bij hernia-operatie co-piloot; bodemprocedure na deelgeschilprocedure over causaliteit
 35. Rb Midden-NL 210514 fout bij hernia-operatie co-piloot; causaal verband kan nog niet vastgesteld worden
 36. Rb 's-Hertogenbosch 241109 letsel na narcose middels pippablock; vraagstelling deskudigen
 37. HR 250414 aansprakelijkheid zkh voor te grote drukkracht op frees; cassatie mbt bewijsaanbod, bewijswaardering en verwijtbaarheid; art. 81 lid 1 RO
 38. Rb Noord-NL 110214 borstoperatie op onjuiste plaats; nader bewijs en/of deskundigenonderzoek nodig
 39. Rb Arnhem 100212 vaatzenuwstreng doorgenomen bij operatie hielbeen; rapporten deskundigen ingetrokken danwel geblokkeerd; afwijzing ogv art. 1019z
 40. Rb Zeeland-West-Brabant 231013 behandeling CRPS voet; erkenning aansprakelijkheid door ass. ziet niet tevens op CV
 41. Hof Amsterdam 100913 zenuwbeschadiging bij schildklieroperatie; handeling niet in operatieverslag genoemd, geen bewijs dat handeling niet is verricht
 42. Rb Den Haag 290513 geen schildwachtklierprocedure; wel okselkliertoilet; aansprakelijkheid
 43. Hof Amsterdam 120313 afwijzing vordering tzv behandeling na mamacarcinoom; geen schending informed consent
 44. Rb Leeuwarden 230113 fout tijdens galsteenoperatie; niet elke beoordelingsfout leidt tot schending zorgplicht
 45. Rb Haarlem 040113 gaas in buik na operatie; oordeel over causaal verband met klachten en beperkingen
 46. Rb 's-Hertogenbosch 121212 50 % aansprakelijkheid anesthesioloog voor fout bij toedienen verdovingsvloeistof
 47. Rb Roermond 250412 zenuwbeschadiging bij knieoperatie; zeldzame complicatie maakt nog geen medische fout, zkh niet aansprakelijk
 48. Handhygiëne in ziekenhuis zelden nageleefd
 49. Rb Rotterdam 140312 ziekenhuis aansprakelijk voor delay bij septische shock na darmperforatie, perforatieletsel had al tijdens de operatie herkend moeten worden
 50. Rb 's-Hertogenbosch 220212 geen aansprakelijkheid voor keuze voor lumpectomie, aanvang verjaring op het moment van bekendheid met lymfoedeem
 51. Rb Arnhem 141211 fout of complicatie bij plaatsen maagband bij vrouw met morbide obesitas
 52. Rb Amsterdam 071211 geen aansprakelijkheid ziekenhuis tzv informed consent en behandeling bij mammacarcinoom
 53. Hof Amsterdam 201211 cervicale laminectomie waarna dwarsleasie; aansprakelijkheid voor te grote drukkracht op frees,voorschot smartengeld 40.000,00
 54. Hof Amsterdam 271211 Pericardpunctie; beschadiging rechterhartkamer meest optredende en relatief vaak voorkomende complicatie
 55. Rb Rotterdam 211211 weefselverwisseling door patholoog waardoor twee onnodige borstoperaties; smartengeld 25.000
 56. Rb Arnhem 231111 postoperatieve infectie en allodynie een complicatie waarvoor niet gewaarschuwd behoefde te worden
 57. Rb Almelo 231111 ulnaropathie als gevolg van operatie niet bewezen
 58. Rb 's-Gravenhage 011111 verzoeken t.z.v. causaal verband tussen schade en delay na darmperforatie afgewezen;
 59. Rb Zwolle 020911 door deskundige aangenomen grote waarschijnlijkheid voor onzorgvuldig handelen onvoldoende voor aansprakelijkheid ziekenhuis
 60. Rb Utrecht 160311 complicatie of fout na herniaoperatie: rb: deskundigenbericht nodig
 61. medische aansprakelijkheidskwestie na rugklachten, Rb Den Bosch in 2005 en 2007
 62. Rb Maastricht 200411 conplicaties of fout bij open hart operatie
 63. Rb Arnhem 300311 zenuwletsel na plaatsing knieprothese
 64. Rb Almelo 020311 verwijtbaar handelen maar geen medische fout, smartengeld 10.000,00
 65. Rb Arnhem 260111 zenuwschade door hematoom na spondylodese; 4 uur delay in behandeling doordat verkeerde arts is gebeld; vraagstelling verschil tussen situatie met en zonder delay
 66. Rb A.dam 090211 complete dwarsleasie na verwijdering tumor en bestraling; geen schadevergoeding obv WMO
 67. Rb. A.dam 171110 Schade na schildklieroperatie, chirurg voldeed niet aan ervaringseisen; deskundigenbericht; vraagstelling voor vaatchirurg
 68. Rb Zutphen 120111 aanprikken zenuw bij aanbrengen van infuus geen beroepsfout, vervolgens niet verwijderen infuus mogelijk wel
 69. Rb A.dam 110810 Stembandzenuw beschadigd bij schildklieroperatie
 70. Rb Arnhem 081210 rugoperatie met zenuwbeschadiging,
 71. Rb Zwolle 140710 geen fout na uterus extirpatie en blaasophoging
 72. Rb Arnhem 171110 geen aansprakelijkheid ziekenhuis voor infectie na oogoperatie
 73. Hof Den Bosch 021110 infuus heeft huidnecrose tot gevolg, ziekenhuis niet aansprakelijk
 74. Hof A.dam 220610 Ziekenhuis aansprakelijk voor schade door toepassen te kleine maat knieprothese
 75. Rb Utrecht 250810 postcraniotomie chronische wondinfectie; infecties door niet verwijderen vreemd lichaamsmateriaal
 76. Rb Haarlem 140710 aanprikken hartkamer bij pericardpunctie relatief veelvoorkomende complicatie
 77. Rb A.dam 140410 ziekenhuis niet aansprakelijk voor schade na tekortschieten bij verwijderen nekhernia.
 78. Rb Haarlem 260510 kg ziekenhuis aansprakelijk na plaatsing knieprothese en rugoperatie
 79. Rb. Zwolle 100310 correctie neustussenschot medisch geslaagd, cosmetisch niet. schending van informed consent onvoldoende onderbouwd.
 80. Hof Den Bosch 090210 informatieplicht niet geschonden; zeldzame complicatie, adequaat handelen na optreden complicatie?
 81. Rb Haarlem 030609 complicatie na osteotomie leidt tot aansprakelijkheid, doch niet tot causaal verba
 82. Hof Arnhem 120509 perforatie na slokdarmdilatatie en slokdarmendoscopie
 83. Hof Den Bosch 120509 beschadigen zenuwwortel bij "geinstrumenteerde spondylodese is complicatie
 84. HR 150509 bewijsproblematiek na operatie
 85. Hof Den Bosch 310309 dat er twee stromingen bestaan onvoldoende reden voor aannemen aansprakelijkhei
 86. Rb Dordrecht 241208 neuropraxie van de nervus accessorius na verwijdering lipoom
 87. Rb Haarlem 020408 slokdarmperforatie bij dilatatie is complicatie, deskundigenbericht ivm nasleep
 88. Rb Utrecht 230408 causaal verband niet vast te stellen door ontbreken obductie
 89. Rb Dordrecht 090108 scheur in de vena subclavia, geen fout zkh, want zeldzame complicatie
 90. Hof Den Bosch 111207 chemonucleose; aanprikken subdurale ruimte, geen medische fout volgens desk.
 91. Rb Arnhem 121207 medische fout bij slokdarmdilatatie (oprekking)?
 92. Rb Maastricht 190907 zenuwpijn na operatie? Bewijslast rust op eiser
 93. Rb Maastricht 190907 operatie in buitenlands zkh ivm plaatsgebrek in eigen zkh valt onder behandelin
 94. HR 150607; AG Spier nervus ulnaris letsel gevolg fout? bewijsrisico rust op eiser
 95. Rb Arnhem 170107 c.v. tussen onzorgvuldig handelen (nalaten CT-scan te maken) en complicatie
 96. Jurisprudentie Anesthesiologie
 97. CTG 090107 gebrekkige informatie aan huisarts en gebrekkige regie en verantwoordelijkheidsverdeling
 98. Hoge Raad 300606 dystrofie na inbrengen canule bij geneesmiddelen onderzoek

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies