Overslaan en naar de inhoud gaan

HR 250414 aansprakelijkheid zkh voor te grote drukkracht op frees; cassatie mbt bewijsaanbod, bewijswaardering en verwijtbaarheid; art. 81 lid 1 RO

HR 250414 aansprakelijkheid zkh voor te grote drukkracht op frees; cassatie mbt bewijsaanbod, bewijswaardering en verwijtbaarheid; art. 81 lid 1 RO

vervolg op: hof-amsterdam-201211-cervicale-laminectomie-waarna-dwarsleasie-aansprakelijkheid-voor-te-grote-drukkracht-op-frees voorschot-smartengeld-40.000,00

3 Beoordeling van het middel
De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4 Beslissing
De Hoge Raad:
verwerpt het beroep; ECLI:NL:HR:2014:994

Conclusie A-G De Vries Lentsch-Kostense strekt eveneens tot verwerping van het beroep:ECLI:NL:PHR:2014:104