Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb 's-Hertogenbosch 220212 geen aansprakelijkheid voor keuze voor lumpectomie, aanvang verjaring op het moment van bekendheid met lymfoedeem

Rb 's-Hertogenbosch 220212 geen aansprakelijkheid voor keuze voor lumpectomieaanvang verjaring op het moment van bekendheid met lymfoedeem

4. Vordering wegens schending zorgplicht en informatieplicht van een arts door eiseres niet te wijzen op mogelijke diagnose- en behandelmethoden. Beroep op verjaring slaagt niet omdat de schade (klachten als gevolg van lymfoedeem) pas later is opgetreden. Geen schending zorgplicht en informatieplicht door de arts omdat de arts op goede gronden heeft besloten geen nieuwe punctie uit te voeren maar een diagnostische lumpectomie, en omdat voor het voorafgaand of gelijktijdig aan de lumpectomie uitvoeren van een schildwachtklier procedure geen indicatie bestond en zo'n procedure ook nadien nog betrouwbaar kon plaatsvinden. De arts is bij zijn handelen en bij het geven van voorlichting uitgegaan van de op dat moment geldende landelijke richtlijnen en hoefde daarbij geen melding te maken van het feit dat in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis een afwijkend beleid werd gevoerd. LJN BV6856