Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof 's-Gravenhage 140503 Unilever/Dikmans; benoeming deskundigen

Hof 's-Gravenhage 140503 Unilever/Dikmans; benoeming deskundigen

vervolg op:  ECLI:NL:HR:2000:AA8369 en 
hof-s-gravenhage-180902-unilever/dikmans-na-verwijzing-hr-17-11-2000-bewijslevering-mbt-gezondheidsschade-blootstelling-gevaarlijke-stoffen-en-zorgplicht-nodig

later gewezen: hof-den-haag-070513-blootstelling-aan-gevaarlijke-stoffen-causaal-verband-met-lichte-polyneuropathie-unilever/dikmans en 
hr-130215-art-81-lid-1-ro-vervolg-unilever/dikmans-causaal-verband-bij-blootstelling-aan-gevaarlijke-stoffen-klachten-tegen-waardering-deskundigenberichten

Beoordeling

1. 
Nu voornoemde deskundigen zich niet in staat achten, zal het hof een tweetal nieuwe deskundigen benoemen. In plaats van dr. M.M. Veering zal worden benoemd dr. G. Hageman. In plaats van dr. J.M.M. van den Bosch zal worden benoemd dr. J. Rooyackers.

2. 
Op de voet van artikel 233 (oud) Rv, thans artikel 195 Rv, dient [appellant] het voorschot ter zake van de te benoemen medische deskundigen te deponeren, welke voorschotten door het hof zijn bepaald op een totaalbedrag van € 4.450,- (€ 2.500,- voor dr. Hageman, € 750,- voor dr. Rooyackers en € 1.200,- voor dr. Hulshof). Het reeds door [appellant] naar aanleiding van het arrest van 26 maart 2003 gedeponeerde bedrag ad € 3.600,- wordt hierop in mindering gebracht, zodat resteert te deponeren een bedrag van € 850,-.

3. 
Voor het overige verwijst het hof naar het arrest van 26 maart 2003, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast heeft te gelden. ECLI:NL:GHSGR:2003:727