Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid voor OPS,CTE, gevaarlijke stoffen

Aansprakelijkheid voor OPS,CTE, gevaarlijke stoffen

Meer artikelen...

 1. GHSHE 050319 blaaskanker-schilder; drie fasen in de bewijslevering; geen toepassing arbeidsrechtelijke omkeringsregel; 25% proportionele aansprakelijkheid wg-er
 2. GHSHE 210219 Chroom 6; Verzoek aanvullend voorlopig deskundigenonderzoek in strijd met goede procesorde; hoofdzaak staat voor uitspraak
 3. Tilburg Onderzoekscomissie Chroom 6, 310119 Door het Stof
 4. RBROT 020317 Causaal verband tussen door werknemer verrichte laswerkzaamheden en longemfyseem
 5. RBROT 201218 Causaal verband tussen laswerkzaamheden en longemfyseem. voorschot € 25.000,00
 6. RBOVE 191118 klachten worden vermoed het gevolg te zijn van ozonblootstelling; in deelgeschil is geen ruimte voor weerlegging van dit vermoeden
 7. RBZWB 160518 het verband tussen de dunnevezelneuropathie en de arbeidsomstandigheden bij de Glasfabriek is te onzeker of te onbepaald
 8. GHSHE 170718 KG: blootstelling aan calcine bij schoonmaak installatie, onvoldoende voorzorgsmaatregelen
 9. Rb Midden-Nederland 160817 blootstelling aan oplosmiddelen; schatting gevolgen CTE
 10. Rijksoverheid.nl 270317 RIVM publiceert literatuuronderzoek chroom-6
 11. Hof Arnhem-Leeuwarden 070317 Beroepsziekte ten gevolge van blootstelling aan oplosmiddelen? Vier deskundigen benoemd
 12. Rb Gelderland 290716 vakbond vordert verklaring voor recht dat wg-er onrechtmatig heeft gehandeld door blootstelling wn-ers aan schadelijke stoffen; collectieve actie niet-ontvankelijk
 13. Rb Gelderland 080616 schending zorgplicht terzake van blootstelling aan mangaan in steenfabriek; maatregelen tegen onbekende gevaren (kosten deskundigenberichten € 55.602,34)
 14. Hof Arnhem-Leeuwarden 110613 CTE schoonmaker bij chemieconcern; nav vastgestelde blootstelling aan schoonmaakmiddelen benoeming deskundige
 15. Hof Arnhem-Leeuwarden 071014 CTE schoonmaker bij BASF; blootstelling toxische stoffen onder MAC-waarde; na deskundigenbericht volgt afwijzing vorderingen
 16. Hof Arnhem-Leeuwarden 080316 OPS scheepsschilder; onvoldoende onderbouwing tzv zorgplicht; deskundigenbericht naar verband tussen (piek)blootstelling en klachten
 17. Hof Den Haag 160615 beroepsfout advocaat tzv cassatieklacht; kans vernietiging arrest was 50%; causaal verband met blootstelling gevaarlijke stoffen aangenomen
 18. Rb Midden-NL 120815 OPS; verjaring vordering omdat gemachtigde van slachtoffer in 1997 reeds bekend was met diagnose OPS in rapportage verzekeringsarts
 19. Rb Gelderland 251115 blootstelling aan mangaan in steenfabriek; causaal verband aangenomen, aanhouding mbt zorgplicht
 20. Hof 's-Gravenhage 140503 Unilever/Dikmans; benoeming deskundigen
 21. Hof 's-Gravenhage 180902 Unilever/Dikmans; na verwijzing HR 17-11-2000; bewijslevering mbt gezondheidsschade, blootstelling gevaarlijke stoffen en zorgplicht nodig
 22. HR 030415 OPS/CTE operator verftapmachine; het hof heeft de devolutieve werking van het hoger beroep miskend
 23. HR 130215 art. 81 lid 1 RO; vervolg Unilever/Dikmans; causaal verband bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen; klachten tegen waardering deskundigenberichten
 24. Rb Limburg 011014 OPS wn-er Nedcar; geen werkinstructies tav beschermingsmiddelen en geen toezicht op gebruik; wg-er aansprakelijk
 25. Hof 's-Hertogenbosch 160914 nav deskundigenbericht; geen bewijs voor blootstelling gevaarlijke stof en causaal verband met gezondheidsklachten
 26. Hof 's-Hertogenbosch 040214 OPS/CTE operator verftapmachine; wg-er heeft niet voldaan aan zorgplicht; aansprakelijk
 27. Rb Amsterdam 180913 KG; KLM dient zowel TCP blootstelling als de reactie van de piloot op die blootstelling te onderzoeken
 28. Hof Arnhem-Leeuwarden 200813 OPS; wg-er na deskundigenbericht geslaagd in tegenbewijs relevante blootstelling aan neurotoxische stoffen
 29. Hof Den Haag 070513 blootstelling aan gevaarlijke stoffen; causaal verband met lichte polyneuropathie (Unilever/Dikmans)
 30. HR 070613 urotheelkanker schilder; geen vermoeden CV indien verband gezondheidsschade en arbeidsomstandigheden te onzeker of te onbepaald is
 31. Hof 's-Hertogenbosch 090413 arbeidsongeval; blootstelling aan fosforovenslak (Casifos M75) bij laden bulkwagen; vraagstelling deskundige
 32. Hof 's-Gravenhage 150113 OPS straler / spuiter van schepen; zorgplicht geschonden, werkgever aansprakelijk
 33. Hof Arnhem-Leeuwarden 190313 geen causaal verband; verhoor deskundige; adequate onderbouwing, weerlegging kritiek
 34. Hof 's-Hertogenbosch 050313 OPS na tectyleren; Hof gelast deskundigenbericht Solvent Team
 35. Hof 's-Hertogenbosch 050213 OPS en longfibrose; verband tussen klachten en werkomstandigheden onvoldoende aannemelijk gemaakt
 36. Hof Leeuwarden 180912 van aansprakelijkheid kan sprake zijn wanneer wn-er tijdens dienstverband in relevante mate is blootgesteld aan oplosmiddelen
 37. Hof Arnhem 270312 werkgever aansprakelijk voor urotheelkanker schilder; drie fasen in de bewijslevering van het causaal verband
 38. Rb 's-Gravenhage 051011 verzekeraar rechtstreeks aansprakelijk voor OPS/CTE onderhoudsschilde
 39. HR 080711 blootstelling aan endotoxinen, stof en mycotoxinen bij grasmonster / zaaizaad onderzoek
 40. Rb Amsterdam 290411 kantonrechter amendeert desk. berichten en acht drukkerij niet aansprakelijk voor blootstelling aan oplosmiddelen
 41. Hof A.dam 250111 gebruik bison-kit; Wg-er heeft in periode 1977-1987 niet voldaan aan zorgplicht met oog op toen reeds wel bekende gevaren
 42. Hof Den Bosch 290610 CTE, grafisch technicus slaagt niet in bewijs van de ogv Haverman-Luyks op hem rustende bewijslast
 43. Rb Assen 090310 OPS verfspuiter; wn-er heeft voldoende gesteld om werkgever met bewijs van niet schenden zorgplicht te belasten
 44. Hof Arnhem 050110 Geen aansprakelijkheid voor OPS na overgang van (afdeling van) onderneming
 45. Uitspraak 52: Vergiftigd door nalatigheid van de werkgever en dan? Wie recht zoekt, moet geduld hebben en diepe zakken. NRC april 2010
 46. Hof Arnhem 011209 slachtoffer dient blootstelling en gezondheidsschade te bewijzen; rol deskundigenonderzoek
 47. Hof Arnhem 271009 ops, cte blootstelling aan endotoxinen, stof en mycotoxinen bij grasmonster / zaaizaad onderzoek; hof volgt deskundigen
 48. HR 050310 81 RO ops bij bediening verfmachine; wg-er aansprakelijk na blootstelling aan anarcoat, thinner en aceton
 49. Hof Den Bosch 090210 CTS en nek en schouderklachten als gevolg van werkomstandigheden,
 50. HR 110909 OPS, samenhang procedures uit kennelijk onredelijk ontslag en werkgeversaansprakelijkheid
 51. Hof L. warden 241007 ziekte, blootstelling en schending zorplicht aangenomen, neur. onderzoek caus.
 52. CTE, de stand van zaken anno 2009, artikel van Mr. drs. E.H.B. van Strien, en Mr. J.P. Damen
 53. HR 060209 Rendamax/X 81RO; blootstelling voldoende aangetoond, daardoor ontstane gezondheidsklachten
 54. Spreiding kennis organische psychosyndroom voorkomt slachtoffers
 55. Rb Den Haag 210508 Entonox (lachgas); schending zorgplicht, bewijsvermoeden ontzenuwd
 56. Hof L.warden OPS, vraag naar causaal verband is niet te scheiden van vraag naar zorgplicht
 57. Hof Den Bosch 250108 , wg-er aansprakelijk na blootstelling aan anarcoat, thinner en aceton
 58. Rb Alkmaar 300108 in beginsel causaal verband tussen blootstelling aan giftige stoffen en OPS
 59. HR 160508 art. 81 RO; causaal verband tussen werkzaamheden en klachten niet aannemelijk gemaakt
 60. Hersenschade bij schildersziekte aangetoond
 61. Hof Den Bosch 010408 blootstelling aan methanol van electricien/operator; werkgever aansprakelijk
 62. Hof Den Haag 290607 OPS samenloop k.o.o. en art. 7:658 BW-procedure; verschil mbt beide procedures
 63. Fouten in de bewijsvoering bij OPS?
 64. Rb Assen 070307 bewijslast OPS schade relatie dienstverband rust op eiser
 65. Rb Den Bosch 071206 OPS, CTE; tegenstrijdige conclusies deskundigen
 66. Rb Den Bosch 071206 OPS; aangenomen wordt dat wg-'er tekort is geschoten in zijn verplichtingen
 67. Rb Den Bosch 240205 werken met oplosmiddelen, OPS? Deskundigenbericht noodzakelijk
 68. De OPS en RSI arresten van de Hoge Raad van juni 2006 nader besproken
 69. Hof Den Haag, 180806 OPS wn-er niet geslaagd in bewijs dat gezondheidskl. arbeidsgerelateerd zijn
 70. Hof Den Haag, 180806 OPS, blootstelling oplosmiddelen blijft onder ‘MAC waarden’,
 71. Rb Assen 140906 aansprakelijkheid voor blootstelling aan chemische stoffen, OPS/CTE
 72. Rb Arnhem, sector kanton, 300606: OPS, bewijslastverdeling, causaal verband, zorgverplichting
 73. Rb Arnhem, sector kanton, 300606: OPS, bewijslastverdeling, causaal verband, zorgverplichting
 74. Hoge Raad 230606, OPS, eiser moet aannemelijk maken dat blootstelling de klachten veroorzaakte

Deze website maakt gebruik van cookies