Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid voor OPS,CTE, gevaarlijke stoffen

Aansprakelijkheid voor OPS,CTE, gevaarlijke stoffen

Meer artikelen...

 1. RBROT 040621 onduidelijkheden rond aansprakelijkheid wg-er tzv blootstelling aan gevaarlijke stof; volgt mondelinge behandeling
 2. HR 111220 Lansink/Ritsma II; 81 lid 1 RO blaaskanker schilder, arbeidsrechtelijke omkeringsregel; proportionele aansprakelijkheid (2)
 3. RBROT 261120 COPD; zorgplichtschending door (tabaksrook)blootstelling; geen omkeringsregel: COPD kan i.c. (ook) andere oorzaken hebben. Deskundigenbericht nodig.
 4. RBLIM 300920 omkeringsregel nvt; verband tussen de gezondheidsklachten en wzhd te onbepaald en te onzeker
 5. PHR 170720 2e cassatieproc. inz Lansink/Ritsma; blaaskanker schilder, arbeidsrechtelijke omkeringsregel; Proportionele aansprakelijkheid
 6. GHARL 160620 OPS/CTE; Bewijs van causaal verband tussen (piek)blootstellingen in 1999-2000 en gezondheidsklachten geleverd
 7. GHARL 280120 blootstelling aan xyleen; bezwaren tegen deskundigenrapportages falen; comparitie ter bespreking van o.m. causaal verband en schade
 8. GHSHE 050319 blaaskanker-schilder; drie fasen in de bewijslevering; geen toepassing arbeidsrechtelijke omkeringsregel; 25% proportionele aansprakelijkheid wg-er
 9. GHSHE 210219 Chroom 6; Verzoek aanvullend voorlopig deskundigenonderzoek in strijd met goede procesorde; hoofdzaak staat voor uitspraak
 10. Tilburg Onderzoekscomissie Chroom 6, 310119 Door het Stof
 11. RBROT 020317 Causaal verband tussen door werknemer verrichte laswerkzaamheden en longemfyseem
 12. RBROT 201218 Causaal verband tussen laswerkzaamheden en longemfyseem. voorschot € 25.000,00
 13. RBOVE 191118 klachten worden vermoed het gevolg te zijn van ozonblootstelling; in deelgeschil is geen ruimte voor weerlegging van dit vermoeden
 14. RBZWB 160518 het verband tussen de dunnevezelneuropathie en de arbeidsomstandigheden bij de Glasfabriek is te onzeker of te onbepaald
 15. GHSHE 170718 KG: blootstelling aan calcine bij schoonmaak installatie, onvoldoende voorzorgsmaatregelen
 16. Rb Midden-Nederland 160817 blootstelling aan oplosmiddelen; schatting gevolgen CTE
 17. Rijksoverheid.nl 270317 RIVM publiceert literatuuronderzoek chroom-6
 18. Hof Arnhem-Leeuwarden 070317 Beroepsziekte ten gevolge van blootstelling aan oplosmiddelen? Vier deskundigen benoemd
 19. Rb Gelderland 290716 vakbond vordert verklaring voor recht dat wg-er onrechtmatig heeft gehandeld door blootstelling wn-ers aan schadelijke stoffen; collectieve actie niet-ontvankelijk
 20. Rb Gelderland 080616 schending zorgplicht terzake van blootstelling aan mangaan in steenfabriek; maatregelen tegen onbekende gevaren (kosten deskundigenberichten € 55.602,34)
 21. Hof Arnhem-Leeuwarden 110613 CTE schoonmaker bij chemieconcern; nav vastgestelde blootstelling aan schoonmaakmiddelen benoeming deskundige
 22. Hof Arnhem-Leeuwarden 071014 CTE schoonmaker bij BASF; blootstelling toxische stoffen onder MAC-waarde; na deskundigenbericht volgt afwijzing vorderingen
 23. Hof Arnhem-Leeuwarden 080316 OPS scheepsschilder; onvoldoende onderbouwing tzv zorgplicht; deskundigenbericht naar verband tussen (piek)blootstelling en klachten
 24. Hof Den Haag 160615 beroepsfout advocaat tzv cassatieklacht; kans vernietiging arrest was 50%; causaal verband met blootstelling gevaarlijke stoffen aangenomen
 25. Rb Midden-NL 120815 OPS; verjaring vordering omdat gemachtigde van slachtoffer in 1997 reeds bekend was met diagnose OPS in rapportage verzekeringsarts
 26. Rb Gelderland 251115 blootstelling aan mangaan in steenfabriek; causaal verband aangenomen, aanhouding mbt zorgplicht
 27. Hof 's-Gravenhage 140503 Unilever/Dikmans; benoeming deskundigen
 28. Hof 's-Gravenhage 180902 Unilever/Dikmans; na verwijzing HR 17-11-2000; bewijslevering mbt gezondheidsschade, blootstelling gevaarlijke stoffen en zorgplicht nodig
 29. HR 030415 OPS/CTE operator verftapmachine; het hof heeft de devolutieve werking van het hoger beroep miskend
 30. HR 130215 art. 81 lid 1 RO; vervolg Unilever/Dikmans; causaal verband bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen; klachten tegen waardering deskundigenberichten
 31. Rb Limburg 011014 OPS wn-er Nedcar; geen werkinstructies tav beschermingsmiddelen en geen toezicht op gebruik; wg-er aansprakelijk
 32. Hof 's-Hertogenbosch 160914 nav deskundigenbericht; geen bewijs voor blootstelling gevaarlijke stof en causaal verband met gezondheidsklachten
 33. Hof 's-Hertogenbosch 040214 OPS/CTE operator verftapmachine; wg-er heeft niet voldaan aan zorgplicht; aansprakelijk
 34. Rb Amsterdam 180913 KG; KLM dient zowel TCP blootstelling als de reactie van de piloot op die blootstelling te onderzoeken
 35. Hof Arnhem-Leeuwarden 200813 OPS; wg-er na deskundigenbericht geslaagd in tegenbewijs relevante blootstelling aan neurotoxische stoffen
 36. Hof Den Haag 070513 blootstelling aan gevaarlijke stoffen; causaal verband met lichte polyneuropathie (Unilever/Dikmans)
 37. HR 070613 urotheelkanker schilder; geen vermoeden CV indien verband gezondheidsschade en arbeidsomstandigheden te onzeker of te onbepaald is
 38. Hof 's-Hertogenbosch 090413 arbeidsongeval; blootstelling aan fosforovenslak (Casifos M75) bij laden bulkwagen; vraagstelling deskundige
 39. Hof 's-Gravenhage 150113 OPS straler / spuiter van schepen; zorgplicht geschonden, werkgever aansprakelijk
 40. Hof Arnhem-Leeuwarden 190313 geen causaal verband; verhoor deskundige; adequate onderbouwing, weerlegging kritiek
 41. Hof 's-Hertogenbosch 050313 OPS na tectyleren; Hof gelast deskundigenbericht Solvent Team
 42. Hof 's-Hertogenbosch 050213 OPS en longfibrose; verband tussen klachten en werkomstandigheden onvoldoende aannemelijk gemaakt
 43. Hof Leeuwarden 180912 van aansprakelijkheid kan sprake zijn wanneer wn-er tijdens dienstverband in relevante mate is blootgesteld aan oplosmiddelen
 44. Hof Arnhem 270312 werkgever aansprakelijk voor urotheelkanker schilder; drie fasen in de bewijslevering van het causaal verband
 45. Rb 's-Gravenhage 051011 verzekeraar rechtstreeks aansprakelijk voor OPS/CTE onderhoudsschilde
 46. HR 080711 blootstelling aan endotoxinen, stof en mycotoxinen bij grasmonster / zaaizaad onderzoek
 47. Rb Amsterdam 290411 kantonrechter amendeert desk. berichten en acht drukkerij niet aansprakelijk voor blootstelling aan oplosmiddelen
 48. Hof A.dam 250111 gebruik bison-kit; Wg-er heeft in periode 1977-1987 niet voldaan aan zorgplicht met oog op toen reeds wel bekende gevaren
 49. Hof Den Bosch 290610 CTE, grafisch technicus slaagt niet in bewijs van de ogv Haverman-Luyks op hem rustende bewijslast
 50. Rb Assen 090310 OPS verfspuiter; wn-er heeft voldoende gesteld om werkgever met bewijs van niet schenden zorgplicht te belasten
 51. Hof Arnhem 050110 Geen aansprakelijkheid voor OPS na overgang van (afdeling van) onderneming
 52. Uitspraak 52: Vergiftigd door nalatigheid van de werkgever en dan? Wie recht zoekt, moet geduld hebben en diepe zakken. NRC april 2010
 53. Hof Arnhem 011209 slachtoffer dient blootstelling en gezondheidsschade te bewijzen; rol deskundigenonderzoek
 54. Hof Arnhem 271009 ops, cte blootstelling aan endotoxinen, stof en mycotoxinen bij grasmonster / zaaizaad onderzoek; hof volgt deskundigen
 55. HR 050310 81 RO ops bij bediening verfmachine; wg-er aansprakelijk na blootstelling aan anarcoat, thinner en aceton
 56. Hof Den Bosch 090210 CTS en nek en schouderklachten als gevolg van werkomstandigheden,
 57. HR 110909 OPS, samenhang procedures uit kennelijk onredelijk ontslag en werkgeversaansprakelijkheid
 58. Hof L. warden 241007 ziekte, blootstelling en schending zorplicht aangenomen, neur. onderzoek caus.
 59. CTE, de stand van zaken anno 2009, artikel van Mr. drs. E.H.B. van Strien, en Mr. J.P. Damen
 60. HR 060209 Rendamax/X 81RO; blootstelling voldoende aangetoond, daardoor ontstane gezondheidsklachten
 61. Spreiding kennis organische psychosyndroom voorkomt slachtoffers
 62. Rb Den Haag 210508 Entonox (lachgas); schending zorgplicht, bewijsvermoeden ontzenuwd
 63. Hof L.warden OPS, vraag naar causaal verband is niet te scheiden van vraag naar zorgplicht
 64. Hof Den Bosch 250108 , wg-er aansprakelijk na blootstelling aan anarcoat, thinner en aceton
 65. Rb Alkmaar 300108 in beginsel causaal verband tussen blootstelling aan giftige stoffen en OPS
 66. HR 160508 art. 81 RO; causaal verband tussen werkzaamheden en klachten niet aannemelijk gemaakt
 67. Hersenschade bij schildersziekte aangetoond
 68. Hof Den Bosch 010408 blootstelling aan methanol van electricien/operator; werkgever aansprakelijk
 69. Hof Den Haag 290607 OPS samenloop k.o.o. en art. 7:658 BW-procedure; verschil mbt beide procedures
 70. Fouten in de bewijsvoering bij OPS?
 71. Rb Assen 070307 bewijslast OPS schade relatie dienstverband rust op eiser
 72. Rb Den Bosch 071206 OPS, CTE; tegenstrijdige conclusies deskundigen
 73. Rb Den Bosch 071206 OPS; aangenomen wordt dat wg-'er tekort is geschoten in zijn verplichtingen
 74. Rb Den Bosch 240205 werken met oplosmiddelen, OPS? Deskundigenbericht noodzakelijk
 75. De OPS en RSI arresten van de Hoge Raad van juni 2006 nader besproken
 76. Hof Den Haag, 180806 OPS wn-er niet geslaagd in bewijs dat gezondheidskl. arbeidsgerelateerd zijn
 77. Hof Den Haag, 180806 OPS, blootstelling oplosmiddelen blijft onder ‘MAC waarden’,
 78. Rb Assen 140906 aansprakelijkheid voor blootstelling aan chemische stoffen, OPS/CTE
 79. Rb Arnhem, sector kanton, 300606: OPS, bewijslastverdeling, causaal verband, zorgverplichting
 80. Rb Arnhem, sector kanton, 300606: OPS, bewijslastverdeling, causaal verband, zorgverplichting
 81. Hoge Raad 230606, OPS, eiser moet aannemelijk maken dat blootstelling de klachten veroorzaakte

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies