Overslaan en naar de inhoud gaan

SER 071221 Start Landelijk Expertisecentrum voor Stoffengerelateerde Beroepsziekten

SER 071221 Start Landelijk Expertisecentrum voor Stoffengerelateerde Beroepsziekten

Het Landelijk Expertisecentrum voor Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEC-SB) opent op 1 juli 2022 zijn deuren. Rob van Lint, consultant bij ABDTOPConsult en voormalig inspecteur-generaal bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangesteld als kwartiermaker.

Doel Landelijk Expertisecentrum voor Stoffengerelateerde Beroepsziekten

Het doel van het LEC-SB is om hét kenniscentrum te worden voor de preventie en beoordeling van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen. In het LEC-SB werken verschillende organisaties samen en wordt de Nederlandse expertise over stoffengerelateerde beroepsziekten bij elkaar gebracht. Zo kunnen (ex-)werkenden, werkgevers en (behandelende) professionals elkaars kennis benutten. En kan er meer worden gedaan aan preventie en behandeling van zieke (ex)-werknemers.
Daarnaast gaat het LEC-SB een belangrijke rol spelen in de nieuwe tegemoetkomingsregeling voor (ex-)werkenden die lijden aan een ernstige beroepsziekte, veroorzaakt door blootgestelling aan gevaarlijke stoffen tijdens het werk. Door het LEC-SB worden deskundigenpanels gevormd voor de beoordeling van de aanvragen.

Stuurgroep

De stuurgroep die met het LEC-SB aan de slag gaat bestaat uit Dick Heederik (IRAS), Jos Rooijackers (NKAL), Frederieke Schaafsma (PMA), Henk van der Molen (NCvB), Erik Tielemans (RIVM), Rob van Lint (ABDTOPConsult, voorzitter) en Kasper Baarda (ABDTOPConsult, secretaris).

Webinar 16 december

In het kader van de oprichting van het LEC-SB wordt op donderdag 16 december 2021 een digitaal webinar georganiseerd, waar meer wordt verteld over het doel en de werkwijze van het LEC-SB. Meld je nu aan voor het webinar
www.ser.nl