Overslaan en naar de inhoud gaan

Spreiding kennis organische psychosyndroom voorkomt slachtoffers

Spreiding kennis organische psychosyndroom voorkomt slachtoffers
Onderzoekers van het Academisch Medisch Centrum maakten onlangs meer bekend over de 'schildersziekte', het organische psychosyndroom. Arbouw-columnist Cees van Vliet vindt het treurig dat de erkenning van klachten soms tergend lang duurt. Hij waarschuwt daarbij voor andere, eveneens onderschatte risico's van het werken in de bouw, zoals de blootstelling aan kwartsstof.
Arbo.nl

Beroepsmatige blootstelling aan organische oplosmiddelen: effecten op de menselijke voortplanting
In Nederland wordt naar schatting een half miljoen werknemers met enige regelmaat blootgesteld aan organische oplosmiddelen. Enkele bekende oplosmiddelen zijn tolueen, styreen, xyleen, benzeen en terpentine. Ze worden op grote schaal toegepast om te ontvetten en te verdunnen en zijn bijvoorbeeld te vinden in verven, beitsen, lijmen en autolakken. Omdat oplosmiddelen verdampen, kunnen mensen die met deze producten werken deze inademen.
Al langere tijd is bekend dat inademing van organische oplosmiddelen de gezondheid kan schaden. Beroepsmatige blootstelling aan deze oplosmiddelen is de afgelopen decennia in verband gebracht met diverse effecten. Het bekendste en best gedocumenteerde effect is chronische toxische encefalopathie (CTE), ook wel organisch psychosyndroom (OPS) genoemd. Dit is een ernstige vorm van schade aan het zenuwstelsel, met als gevolg geheugenstoornissen, een verminderd concentratievermogen, mentale traagheid, vermoeidheid, hoofdpijn, depressiviteit en prikkelbaarheid. Ook is bekend dat blootstelling aan bepaalde organische oplosmiddelen (zoals benzeen) kanker kan veroorzaken.
Minder is bekend over een mogelijk effect op de voortplanting. Medicalfacts.nl