Overslaan en naar de inhoud gaan

Tilburg Onderzoekscomissie Chroom 6, 310119 Door het Stof

Tilburg Onderzoekscomissie Chroom 6, 310119 Door het Stof

Dit verhaal gaat over mensen. 
Met families en vrienden. Over Tilburgers van een paar straten verderop. Over twijfel en vertrouwen en wakker liggen in de nacht. Een opkomende hoofdpijn. Om buikpijn van te krijgen. Over mensen die eindjes aan elkaar knopen en verplicht moesten werken. Maar ook over mannen en vrouwen die uitvoering gaven aan besluiten van hogerhand. En zij die aan de knoppen zitten. Als Commissie luisterden wij. Naar wat hen beweegt en helpt.

Veroorzaker van veel leed. 
Op de locatie van tROM/NS-NedTrain in Tilburg kon de kankerverwekkende stof chroom-6 opwaaien. Maar het zijn de gebrekkige beschermingsmaatregelen die leidden tot mogelijke gezondheidsrisico’s voor deelnemers en medewerkers. Omgaan met die onzekerheid is van grote invloed op het dagelijks leven.

Durf te erkennen. 
Dat gaat alleen als je alles onder ogen ziet. Durft te zien. Onderzoekers hebben bergen werk verzet om de onderste steen boven te krijgen. Op basis van hun werkzaamheden is de Commissie tot een slotsom gekomen. Ze baseert haar oordeel op de resultaten van alle deelonderzoeken. Voor het gemak zijn de samenvattende conclusies van het RIVM-onderzoek en een overzicht van alle deelrapporten in de bijlage van dit eindadvies toegevoegd.

Stof tot nadenken. 
Over hoe vanaf vandaag met de situatie om te gaan, doet de Commissie aanbevelingen. Ze benoemt enkele cultuuraspecten. Om te helpen herkennen, erkennen en voorkomen. Hopelijk helpt het mensen en hun organisaties – in Tilburg en daarbuiten – om met onze adviezen aan de slag gaan. Het liefst morgen al.

Gehoord worden. 
Iedereen verdient dat. Daarom geldt nu lessen trekken en elkaar tegemoetkomen. Werk aan vertrouwen in elkaar. De Commissie dankt iedereen voor hun bijdragen, openheid, geduld, hulp en steun. Ook wanneer dat niet vanzelfsprekend was. Betrokkenen en de gemeente Tilburg in het bijzonder. Het zijn de mensen die het doen. Ook in dit advies. Dank daarvoor. tilburg.onderzoekscommissiechroom6.nl