Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof Den Bosch 080108 asbestblootstelling bij rioolwerkzaamheden met eternietbuizen van asbesthoudend

Hof Den Bosch 080108 asbestblootstelling bij rioolwerkzaamheden met eternietbuizen van asbesthoudend cement
Werkgeefster aansprakelijk geacht voor gevolgen mesothelioom bij werknemer. Vaststaat dat werkgeefster geen enkele voorzorgsmaatregel heeft genomen. Mogelijkheid van andere oorzaak doet aan aansprakelijkheid niet af, gelet op art. 6:99 BW.
LJN BD5678 (Samenvatting Rechtspraak.nl)

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies