Zoeken

Inloggen

Asbest gerelateerde letselschade

Asbest gerelateerde letselschade

Veel informatie over asbest gerelateerde letselschade vindt u ook in de categorie "Verjaring". U vindt deze in de menubalk onder "Voetangels en Klemmen".

Meer artikelen...

 1. RBROT 191018 verhuurder aansprakelijk vanwege asbest in woning; geen verwijzing naar schadestaat
 2. RBMNE 070318 verminderd huurgenot vanwege aanwezigheid asbest leent zich niet voor deelgeschil; overigens (nog) geen aantoonbare schade
 3. HR 060418 annotatie op cassatieblog.nl, Arbeidsrechtelijke omkeringsregel bij asbestblootstelling en mesothelioom
 4. HR 060418 mesothelioom wn; geen omkeringsregel indien verband tussen gezondheidsschade en arbeidsomstandigheden te onzeker of te onbepaald is
 5. Rb Zeeland-West-Brabant 240517 mesothelioom; bewijsopdracht tzv wzh met asbest in 1987
 6. Hof 's-Hertogenbosch 060218 mesothelioom 45-jarige bakker; hof gelast comparitie van partijen tzv het nader horen van getuigen
 7. Rb Midden-Nederland 111017 mesothelioom monteur luchtkanalen, werkzaamheden in periode 1969-1977; geen intensieve blootstelling
 8. Rb Den Haag 130917 asbestblootstelling door wassen bedrijfskleding zoon; ontbreken veiligheidsmaatregelen mbt werkkleding; wg-er aansprakelijk
 9. Hof Den Haag 120917 mesothelioom scheepswerktuigkundige tot 1964; gezichtspunten; beroep op verjaring slaagt
 10. Hof Amsterdam 060617 mesothelioom; onvoldoende bewijs dat wn-er is blootgesteld aan asbestvezels; wg-er niet aansprakelijk
 11. HR 020617 Annotatie op cassatieblog.nl door Karlijn Teuben: Geen toezichtsfalen Arbeidsinspectie jegens werknemer met mesothelioom
 12. HR 020617 kader aansprakelijkheid Staat tav toezichtsfalen arbeidsinspectie, in relatie tot asbestblootstelling
 13. Hof Amsterdam 251016 Maligne mesothelioom wn na blootstelling aan asbest;
 14. HR 240317 Mesothelioom. Beroep op verjaring (art. 3:310 lid 2 BW) naar maatstaven r&b niet onaanvaardbaar; geen strijd met Moor c.s./Zwitserland
 15. Hof 's-Hertogenbosch 181212 mesothelioom meubelmaker/scheepsbeschieter tot 1967; verjaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar; schending zorgplicht
 16. Hof 's-Hertogenbosch 151116 mesothelioom meubelmaker/scheepsbeschieter; vordering verlies aan levensonderhoud onvoldoende onderbouwd
 17. Rb Midden-NL 13076 mesothelioom; vennootschap niet aansprakelijk voor schade die DGA lijdt doordat hijzelf zijn taak als bestuurder niet naar behoren heeft uitgevoerd
 18. Rb Midden-NL 240216 aantreffen asbest (amosiet) is een gebrek aan het gehuurde; vergoeding door verhuurder van gevolgschade?
 19. Rb Zeeland-West-Brabant 200416 mesothelioom 45-jarige bakker; wg-er aansprakelijk en ziekte in causaal verband
 20. PIV-Bulletin 2016-1 Ontwikkelingen in de asbestjurisprudentie – Gezichtspunten…, door mw mr. V. Oskam;
 21. Hof 's-Hertogenbosch 150915 huur woonruimte met asbest; verklaring voor recht mbt aansprakelijkheid; vergoeding voor vrees en angst voor gezondheidsschade door asbest
 22. Rb Midden-NL 281015 mesothelioom echtgenote brandweerman; gemeente heeft onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen
 23. Hof Arnhem-Leeuwarden 081215 mesothelioom; blootstelling asbest bewezen, ogv substantiële kansen hoofdelijke aansprakelijkheid laatste wg-er en familiebedrijf
 24. Hof Amsterdam 011215 blootstelling aan asbest gedurende werkzaamheden in ziekenhuis is niet vast komen te staan
 25. Hof Den Haag 241115 mesothelioom timmerman, werkzaamheden in periode 1969-1971; beroep op verjaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar
 26. Rb Midden-Nederland 040913 Aansprakelijkheid advocaat beroepsfout in asbestzaak. Gezichtspuntencatalogus. Afwijzing
 27. Hof Den Haag 150915 overlijden door mesothelioom; verjaring; invloed EHRM Moor c.s/Zwitserland
 28. Hof Den Haag 020713 mesothelioom scheepswerktuigkundige; gezichtspuntenleer; verjaring doorbroken
 29. Rb Rotterdam 170715 mesothelioom monteur garagebedrijf; blootstelling tot 1979; na toepassing gezichtspunten niet verjaard; wg-er aansprakelijk
 30. Hof Amsterdam 160615 bekendheid met gevaar mesothelioom bij werken met wit asbest in 1965-1979; hof neemt na deskundigenbericht causaal verband aan
 31. Hof Amsterdam 200911 bekendheid met gevaar mesothelioom bij werken met wit asbest in 1965-1979; benoeming deskundigen
 32. Rb Midden-NL 101114 mesothelioom monteur; vordering verjaard, geen uitzondering ogv art. 6 EVRM, art. 3:310 lid 4 BW of art. 6:2 BW
 33. Rb Den Haag 051114 vordering op Staat vanwege schending observatie- & waarschuwingsplicht, regelgevingsfalen en toezichtsfalen stuit op 20-jarige verjaringstermijn
 34. Rb Gelderland 030914 beëindiging van asbestdekking onder de aansprakelijkheidsdekking dmv een 'en bloc'-wijziging houdt geen stand
 35. Rb Midden-NL 230714 mesothelioom timmerman na blootstelling in 1969/1970; geen langdurige en intensieve blootstelling; geen schending zorgplicht
 36. Rb Noord-Nederland 270514 mesothelioom buschauffeur; blootstelling aan wit asbest tot begin jaren tachtig, geen schending zorgplicht
 37. Rb Zeeland-West-Brabant 070113 blootstelling aan asbest; vrees vanwege blootstelling is onvoldoende voor aansprakelijkheid; schade onvoldoende aannemelijk
 38. Hof 's-Hertogenbosch 270514 mesothelioom; blootstelling asbest na 1979 niet bewezen
 39. Hof 's-Hertogenbosch 100913 mesothelioom timmerman; bewijsopdracht mbt blootstelling aan asbest na 1979; aanhouding zaak
 40. Hof Den Haag 110314 asbestzaak; glazenzetter/timmerman slaagt niet in bewijs blootstelling
 41. Hof Arnhem-Leeuwarden 250314 "monocausale” karakter mesothelioom wettigt vermoeden van functioneel verband indien werknemer is blootgesteld aan asbest
 42. Hof 's-Hertogenbosch 110314 mesothelioom; uit rapport epidemioloog en arbeidshygiënist blijkt 4-5 uur lang relevante blootstelling asbest; wg-er aansprakelijk
 43. Rb Zeeland-West-Brabant 030413 mesothelioom inleenkracht in 1964/65; beoordeling gezichtspunten; vordering verjaard; geen doorbreking termijn
 44. Hof Arnhem-Leeuwarden 261113 mesothelioom scheepsbouwer; beroep verjaring tav deel blootstelling niet onaanvaardbaar; akte mbt daadwerkelijke blootstelling
 45. Hof Den Haag 020713 mesothelioom bediende op schip; blootstellingen niet bewezen; beroep op verjaring niet onaanvaardbaar
 46. Hof Den Haag 120313 mesothelioom scheepstimmerman werkzaam van 1953 t/m 1960; toetsing gezichtspuntencatalogus; beroep op verjaring verworpen
 47. Hof 's-Gravenhage 181212 asbest, gezichtspuntencatalogus, causaal verband, RDM is aansprakelijk
 48. Hof 's-Hertogenbosch 181212 asbest, gezichtspuntencatalogus, causaal verband, De Schelde is aansprakelijk
 49. Hof 's-Gravenhage 181212 asbest, gezichtspuntencatalogus, causaal verband, Wilton-Fijenoord is aansprakelijk
 50. Rb Rotterdam 200712 mesothelioom; wn-er werkte in 1962/63 als bediende op een schip; gezichtspunten; beroep op verjaring niet onaanvaardbaar
 51. Rb Maastricht 071112 mesothelioom onderhoudsmonteur; wg-er slaagt niet in bewijs dat isolatiemateriaal vellenmachine geen asbest bevatte; wg-er aansprakelijk
 52. Hof 's-Hertogenbosch 280812 mesothelioom na werkzaamheden rond 1965/1966; wg-er aansprakelijk wegens schending zorgplicht
 53. Rb Assen 100412 mesothelioom bij administratief medewerker garage; bewijsopdracht wg-er mbt zorgplicht, dan wel ontstaan schade
 54. Rb Middelburg 040612 mesothelioom; dienstverband tot 1962; wg-er kan ten hoogste een minder dan gewoon verwijt worden gemaakt; gezichtspunten; geen doorbreking
 55. Rb Middelburg 180612 mesothelioom; dienstverband tot 1963; van feiten die voor beoordeling verjaring nodig zijn heeft eiser stelplicht en bewijslast; geen doorbreking
 56. Hof 's-Gravenhage 030412 Aansprakelijkheid van asbestproducent jegens derde die in het kader van zijn werkzaamheden (timmerman in de bouw) veelvuldig met asbest in aanraking is gekomen
 57. Hof Arnhem 131211 vordering t.z.v. schade a.g.v. erfverharding stuit op korte verjaringstermijn (tussen diagnose en aansprakelijkstelling)
 58. Hof 's-Gravenhage 061211 in 1969/1970 geen bekendheid met risico voor het ontstaan van asbestschade in functie van automonteur.
 59. Rb Roermond 070911 vordering nabestaanden timmerman niet verjaard, toepassing omkeringsregel t.z.v. causaliteit mesotherioom-asbest
 60. Hof Arnhem 090811 smartengeld 50.0000, na overlijden a.g.v. asbest in erf, afwijzing beroep op verjaring; met overzicht eerdere rechtspraak
 61. Asbest in schoolgebouwen – Aansprakelijkheid voor gezondheidsschade van leerkrachten en leerlingen – Metingen en milieublootstelling, mr. L.C. Dufour – WIJ AdvocateN
 62. Rb Almelo 270411 bouwmaterialenhandel niet aansprakelijk voor mesothelioom terzake van in 1982-1984 al dan niet geleverde asbestplaten
 63. Hof Leeuwarden 080211 asbest, beoordeling in KG leidt tot afwijzing
 64. Hof Amsterdam 220311 deskundigenbericht aangaande (verwijtbaarheid) blootstelling in 1965-1979
 65. Rb Rotterdam 221010 Asbest; smartengeld € 50.000,00,
 66. Hof Den Bosch 220311 werkzaamheden met asbest gedurende 4-5 uur in 1977.
 67. Rb R.dam 260510 asbest, mesothelioom; werkgever, Verolme, aansprakelijk. Beroep op verjaring o.g.v. r&b onaanvaardbaar met oog op gezichtspuntencatalogus. Smartengeld € 50.000,00
 68. Hof Arnhem 110510 asbest, nefalit aansprakelijk als leverancier asbestplaten
 69. Rb Utrecht 030210 geen aansprakelijkheid met oog op geringe duur en onbekendheid werkgever (aannemer), beroep op verjaring niet ism redelijkheid en billijkheid
 70. Rb Zwolle 270110 asbest, blootstelling bij oudste werkgever niet aannemelijk, bij jongste wg-er ( buschauffeur) niet verwijtbaar
 71. Hof Den Haag 180809 blootstelling aan asbest niet aannemelijk gemaakt
 72. Rb A.dam 240609 asbest, aansprakelijkheid voor thuisgebruik, gezichtspunten a-g bij verjaring
 73. Rb R.dam 290409 onrechtmatig handelen Eternit door aannemer (afnemer asbest) onvoldoende te waarschu
 74. CRvB, 090409 Asbest, Defensie 12% aansprakelijk voor asbestgerelateerde longkanker
 75. Hof L.warden, 130109 Causaal verband tussen blootstelling en mesotheioom niet voldoende bewezen
 76. Aan asbest blootgestelde gepensioneerde werknemers en zelfstandigen in Frankrijk onder toezicht
 77. Rb Almelo 090708 aansprakelijkheid Nefalit als leverancier asbestplaten
 78. FNV wint asbestosezaak
 79. Rb R.Dam 051207 verjaring bij directe actie; wijzigt toetsingskader wanneer ass. wordt aangesproken?
 80. Hof Den Bosch 080108 asbestblootstelling bij rioolwerkzaamheden met eternietbuizen van asbesthoudend
 81. Hof Den Bosch 060508 wg-er aansprakelijk voor angst, na asbestblootstelling, invloed pre-dispositie
 82. Rb Almelo 040608 kort geding; asbestafval op boerenerf; voorschot ad. € 35.000,- toegewezen
 83. Minister Donner verscherpt regels voor verwijderen van asbest
 84. Rb Utrecht 260308 k.g.; mesothelioom a.g.v. asbest in schoolgebouw?
 85. VS: asbestletselschadeadvocaat duurste klik op Google
 86. Regeling tegemoetkoming voor asbestslachtoffers uitgebreid
 87. Rb Almelo 021007 Asbest als erfverharding, Eternit handelde onrechtm.; causaal verb staat vold. vast
 88. Rb Groningen 150607 eiser zaagde platen in bedrijf vader; Eternit aansprakelijk
 89. Hof Arnhem 050607 causaal verband staat voorshands voldoende vast
 90. Hof Arnhem 050607 Eternit had moeten beseffen dat ook niet-werknemers risico's konden lopen
 91. Rb Maastricht 160407 k.g.; in verkeer brengen asbestplaten (in 1976) onrechtmatig jegens eiser
 92. Hof Arnhem 270207 mesothelioom; Eternit verstrekte asbesthoudend afval om niet; onzorgvuldigheid
 93. Kabinet komt met regeling voor niet-beroepsgebonden asbestslachtoffers
 94. Rb Almelo 190406 aansprakelijkheid eternit voor t.b.s. bedrijfsafval t.b.v verharding

Deze website maakt gebruik van cookies