Zoeken

Inloggen

Asbest gerelateerde letselschade

Asbest gerelateerde letselschade

Veel informatie over asbest gerelateerde letselschade vindt u ook in de categorie "Verjaring". U vindt deze in de menubalk onder "Voetangels en Klemmen".

Meer artikelen...

 1. GHARL 191021 Aansprakelijkheid verhuurder voor asbesthoudend materiaal in woning afgewezen, schade onvoldoende aannemelijk
 2. GHARL 260121 geen letsel; timmerman niet aansprakelijk voor verspreiding van asbest door het pand.
 3. GHARL 080920 mesothelioom monteur luchtkanalen, werkzaamheden 1969-1977; geen intensieve blootstelling; beroep op verjaring slaagt ook in hoger beroep
 4. RBMNE 080420 mesothelioom scheepswerfmonteur, geen schending zorgplicht tzv risico asbestose periode 1965 - 1969
 5. IAS 220119 Deskundigenpanel verjaring van start
 6. RBROT 191018 verhuurder aansprakelijk vanwege asbest in woning; geen verwijzing naar schadestaat
 7. RBMNE 070318 verminderd huurgenot vanwege aanwezigheid asbest leent zich niet voor deelgeschil; overigens (nog) geen aantoonbare schade
 8. HR 060418 annotatie op cassatieblog.nl, Arbeidsrechtelijke omkeringsregel bij asbestblootstelling en mesothelioom
 9. HR 060418 mesothelioom wn; geen omkeringsregel indien verband tussen gezondheidsschade en arbeidsomstandigheden te onzeker of te onbepaald is
 10. Rb Zeeland-West-Brabant 240517 mesothelioom; bewijsopdracht tzv wzh met asbest in 1987
 11. Hof 's-Hertogenbosch 060218 mesothelioom 45-jarige bakker; hof gelast comparitie van partijen tzv het nader horen van getuigen
 12. Rb Midden-Nederland 111017 mesothelioom monteur luchtkanalen, werkzaamheden in periode 1969-1977; geen intensieve blootstelling
 13. Rb Den Haag 130917 asbestblootstelling door wassen bedrijfskleding zoon; ontbreken veiligheidsmaatregelen mbt werkkleding; wg-er aansprakelijk
 14. Hof Den Haag 120917 mesothelioom scheepswerktuigkundige tot 1964; gezichtspunten; beroep op verjaring slaagt
 15. Hof Amsterdam 060617 mesothelioom; onvoldoende bewijs dat wn-er is blootgesteld aan asbestvezels; wg-er niet aansprakelijk
 16. HR 020617 Annotatie op cassatieblog.nl door Karlijn Teuben: Geen toezichtsfalen Arbeidsinspectie jegens werknemer met mesothelioom
 17. HR 020617 kader aansprakelijkheid Staat tav toezichtsfalen arbeidsinspectie, in relatie tot asbestblootstelling
 18. Hof Amsterdam 251016 Maligne mesothelioom wn na blootstelling aan asbest;
 19. HR 240317 Mesothelioom. Beroep op verjaring (art. 3:310 lid 2 BW) naar maatstaven r&b niet onaanvaardbaar; geen strijd met Moor c.s./Zwitserland
 20. Hof 's-Hertogenbosch 181212 mesothelioom meubelmaker/scheepsbeschieter tot 1967; verjaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar; schending zorgplicht
 21. Hof 's-Hertogenbosch 151116 mesothelioom meubelmaker/scheepsbeschieter; vordering verlies aan levensonderhoud onvoldoende onderbouwd
 22. Rb Midden-NL 13076 mesothelioom; vennootschap niet aansprakelijk voor schade die DGA lijdt doordat hijzelf zijn taak als bestuurder niet naar behoren heeft uitgevoerd
 23. Rb Midden-NL 240216 aantreffen asbest (amosiet) is een gebrek aan het gehuurde; vergoeding door verhuurder van gevolgschade?
 24. Rb Zeeland-West-Brabant 200416 mesothelioom 45-jarige bakker; wg-er aansprakelijk en ziekte in causaal verband
 25. PIV-Bulletin 2016-1 Ontwikkelingen in de asbestjurisprudentie – Gezichtspunten…, door mw mr. V. Oskam;
 26. Hof 's-Hertogenbosch 150915 huur woonruimte met asbest; verklaring voor recht mbt aansprakelijkheid; vergoeding voor vrees en angst voor gezondheidsschade door asbest
 27. Rb Midden-NL 281015 mesothelioom echtgenote brandweerman; gemeente heeft onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen
 28. Hof Arnhem-Leeuwarden 081215 mesothelioom; blootstelling asbest bewezen, ogv substantiële kansen hoofdelijke aansprakelijkheid laatste wg-er en familiebedrijf
 29. Hof Amsterdam 011215 blootstelling aan asbest gedurende werkzaamheden in ziekenhuis is niet vast komen te staan
 30. Hof Den Haag 241115 mesothelioom timmerman, werkzaamheden in periode 1969-1971; beroep op verjaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar
 31. Rb Midden-Nederland 040913 Aansprakelijkheid advocaat beroepsfout in asbestzaak. Gezichtspuntencatalogus. Afwijzing
 32. Hof Den Haag 150915 overlijden door mesothelioom; verjaring; invloed EHRM Moor c.s/Zwitserland
 33. Hof Den Haag 020713 mesothelioom scheepswerktuigkundige; gezichtspuntenleer; verjaring doorbroken
 34. Rb Rotterdam 170715 mesothelioom monteur garagebedrijf; blootstelling tot 1979; na toepassing gezichtspunten niet verjaard; wg-er aansprakelijk
 35. Hof Amsterdam 160615 bekendheid met gevaar mesothelioom bij werken met wit asbest in 1965-1979; hof neemt na deskundigenbericht causaal verband aan
 36. Hof Amsterdam 200911 bekendheid met gevaar mesothelioom bij werken met wit asbest in 1965-1979; benoeming deskundigen
 37. Rb Midden-NL 101114 mesothelioom monteur; vordering verjaard, geen uitzondering ogv art. 6 EVRM, art. 3:310 lid 4 BW of art. 6:2 BW
 38. Rb Den Haag 051114 vordering op Staat vanwege schending observatie- & waarschuwingsplicht, regelgevingsfalen en toezichtsfalen stuit op 20-jarige verjaringstermijn
 39. Rb Gelderland 030914 beëindiging van asbestdekking onder de aansprakelijkheidsdekking dmv een 'en bloc'-wijziging houdt geen stand
 40. Rb Midden-NL 230714 mesothelioom timmerman na blootstelling in 1969/1970; geen langdurige en intensieve blootstelling; geen schending zorgplicht
 41. Rb Noord-Nederland 270514 mesothelioom buschauffeur; blootstelling aan wit asbest tot begin jaren tachtig, geen schending zorgplicht
 42. Rb Zeeland-West-Brabant 070113 blootstelling aan asbest; vrees vanwege blootstelling is onvoldoende voor aansprakelijkheid; schade onvoldoende aannemelijk
 43. Hof 's-Hertogenbosch 270514 mesothelioom; blootstelling asbest na 1979 niet bewezen
 44. Hof 's-Hertogenbosch 100913 mesothelioom timmerman; bewijsopdracht mbt blootstelling aan asbest na 1979; aanhouding zaak
 45. Hof Den Haag 110314 asbestzaak; glazenzetter/timmerman slaagt niet in bewijs blootstelling
 46. Hof Arnhem-Leeuwarden 250314 "monocausale” karakter mesothelioom wettigt vermoeden van functioneel verband indien werknemer is blootgesteld aan asbest
 47. Hof 's-Hertogenbosch 110314 mesothelioom; uit rapport epidemioloog en arbeidshygiënist blijkt 4-5 uur lang relevante blootstelling asbest; wg-er aansprakelijk
 48. Rb Zeeland-West-Brabant 030413 mesothelioom inleenkracht in 1964/65; beoordeling gezichtspunten; vordering verjaard; geen doorbreking termijn
 49. Hof Arnhem-Leeuwarden 261113 mesothelioom scheepsbouwer; beroep verjaring tav deel blootstelling niet onaanvaardbaar; akte mbt daadwerkelijke blootstelling
 50. Hof Den Haag 020713 mesothelioom bediende op schip; blootstellingen niet bewezen; beroep op verjaring niet onaanvaardbaar
 51. Hof Den Haag 120313 mesothelioom scheepstimmerman werkzaam van 1953 t/m 1960; toetsing gezichtspuntencatalogus; beroep op verjaring verworpen
 52. Hof 's-Gravenhage 181212 asbest, gezichtspuntencatalogus, causaal verband, RDM is aansprakelijk
 53. Hof 's-Hertogenbosch 181212 asbest, gezichtspuntencatalogus, causaal verband, De Schelde is aansprakelijk
 54. Hof 's-Gravenhage 181212 asbest, gezichtspuntencatalogus, causaal verband, Wilton-Fijenoord is aansprakelijk
 55. Rb Rotterdam 200712 mesothelioom; wn-er werkte in 1962/63 als bediende op een schip; gezichtspunten; beroep op verjaring niet onaanvaardbaar
 56. Rb Maastricht 071112 mesothelioom onderhoudsmonteur; wg-er slaagt niet in bewijs dat isolatiemateriaal vellenmachine geen asbest bevatte; wg-er aansprakelijk
 57. Hof 's-Hertogenbosch 280812 mesothelioom na werkzaamheden rond 1965/1966; wg-er aansprakelijk wegens schending zorgplicht
 58. Rb Assen 100412 mesothelioom bij administratief medewerker garage; bewijsopdracht wg-er mbt zorgplicht, dan wel ontstaan schade
 59. Rb Middelburg 040612 mesothelioom; dienstverband tot 1962; wg-er kan ten hoogste een minder dan gewoon verwijt worden gemaakt; gezichtspunten; geen doorbreking
 60. Rb Middelburg 180612 mesothelioom; dienstverband tot 1963; van feiten die voor beoordeling verjaring nodig zijn heeft eiser stelplicht en bewijslast; geen doorbreking
 61. Hof 's-Gravenhage 030412 Aansprakelijkheid van asbestproducent jegens derde die in het kader van zijn werkzaamheden (timmerman in de bouw) veelvuldig met asbest in aanraking is gekomen
 62. Hof Arnhem 131211 vordering t.z.v. schade a.g.v. erfverharding stuit op korte verjaringstermijn (tussen diagnose en aansprakelijkstelling)
 63. Hof 's-Gravenhage 061211 in 1969/1970 geen bekendheid met risico voor het ontstaan van asbestschade in functie van automonteur.
 64. Rb Roermond 070911 vordering nabestaanden timmerman niet verjaard, toepassing omkeringsregel t.z.v. causaliteit mesotherioom-asbest
 65. Hof Arnhem 090811 smartengeld 50.0000, na overlijden a.g.v. asbest in erf, afwijzing beroep op verjaring; met overzicht eerdere rechtspraak
 66. Asbest in schoolgebouwen – Aansprakelijkheid voor gezondheidsschade van leerkrachten en leerlingen – Metingen en milieublootstelling, mr. L.C. Dufour – WIJ AdvocateN
 67. Rb Almelo 270411 bouwmaterialenhandel niet aansprakelijk voor mesothelioom terzake van in 1982-1984 al dan niet geleverde asbestplaten
 68. Hof Leeuwarden 080211 asbest, beoordeling in KG leidt tot afwijzing
 69. Hof Amsterdam 220311 deskundigenbericht aangaande (verwijtbaarheid) blootstelling in 1965-1979
 70. Rb Rotterdam 221010 Asbest; smartengeld € 50.000,00,
 71. Hof Den Bosch 220311 werkzaamheden met asbest gedurende 4-5 uur in 1977.
 72. Rb R.dam 260510 asbest, mesothelioom; werkgever, Verolme, aansprakelijk. Beroep op verjaring o.g.v. r&b onaanvaardbaar met oog op gezichtspuntencatalogus. Smartengeld € 50.000,00
 73. Hof Arnhem 110510 asbest, nefalit aansprakelijk als leverancier asbestplaten
 74. Rb Utrecht 030210 geen aansprakelijkheid met oog op geringe duur en onbekendheid werkgever (aannemer), beroep op verjaring niet ism redelijkheid en billijkheid
 75. Rb Zwolle 270110 asbest, blootstelling bij oudste werkgever niet aannemelijk, bij jongste wg-er ( buschauffeur) niet verwijtbaar
 76. Hof Den Haag 180809 blootstelling aan asbest niet aannemelijk gemaakt
 77. Rb A.dam 240609 asbest, aansprakelijkheid voor thuisgebruik, gezichtspunten a-g bij verjaring
 78. Rb R.dam 290409 onrechtmatig handelen Eternit door aannemer (afnemer asbest) onvoldoende te waarschu
 79. CRvB, 090409 Asbest, Defensie 12% aansprakelijk voor asbestgerelateerde longkanker
 80. Hof L.warden, 130109 Causaal verband tussen blootstelling en mesotheioom niet voldoende bewezen
 81. Aan asbest blootgestelde gepensioneerde werknemers en zelfstandigen in Frankrijk onder toezicht
 82. Rb Almelo 090708 aansprakelijkheid Nefalit als leverancier asbestplaten
 83. FNV wint asbestosezaak
 84. Rb R.Dam 051207 verjaring bij directe actie; wijzigt toetsingskader wanneer ass. wordt aangesproken?
 85. Hof Den Bosch 080108 asbestblootstelling bij rioolwerkzaamheden met eternietbuizen van asbesthoudend
 86. Hof Den Bosch 060508 wg-er aansprakelijk voor angst, na asbestblootstelling, invloed pre-dispositie
 87. Rb Almelo 040608 kort geding; asbestafval op boerenerf; voorschot ad. € 35.000,- toegewezen
 88. Minister Donner verscherpt regels voor verwijderen van asbest
 89. Rb Utrecht 260308 k.g.; mesothelioom a.g.v. asbest in schoolgebouw?
 90. VS: asbestletselschadeadvocaat duurste klik op Google
 91. Regeling tegemoetkoming voor asbestslachtoffers uitgebreid
 92. Rb Almelo 021007 Asbest als erfverharding, Eternit handelde onrechtm.; causaal verb staat vold. vast
 93. Rb Groningen 150607 eiser zaagde platen in bedrijf vader; Eternit aansprakelijk
 94. Hof Arnhem 050607 causaal verband staat voorshands voldoende vast
 95. Hof Arnhem 050607 Eternit had moeten beseffen dat ook niet-werknemers risico's konden lopen
 96. Rb Maastricht 160407 k.g.; in verkeer brengen asbestplaten (in 1976) onrechtmatig jegens eiser
 97. Hof Arnhem 270207 mesothelioom; Eternit verstrekte asbesthoudend afval om niet; onzorgvuldigheid
 98. Kabinet komt met regeling voor niet-beroepsgebonden asbestslachtoffers
 99. Rb Almelo 190406 aansprakelijkheid eternit voor t.b.s. bedrijfsafval t.b.v verharding

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies