Zoeken

Inloggen

Artikelen

Regeling tegemoetkoming voor asbestslachtoffers uitgebreid

Regeling tegemoetkoming voor asbestslachtoffers uitgebreid:
U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming op grond van de Regeling niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom (TNS) als:
- de diagnose maligne mesothelioom bij u is bevestigd door het Nederlands Mesotheliomen Panel (NMP) of door de expertgroep van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT);
- u niet in aanmerking komt voor de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (Regeling TAS); 
- u een periode van minimaal tien jaar aaneengesloten in Nederland heeft gewoond. Deze periode is gelegen tussen 10 en 60 jaar vóór het tijdstip van uw aanvraag;
- u geen vergoeding voor immateriële schade heeft ontvangen in verband met de ziekte  mesothelioom van € 16.655,-* of meer;
- u geen betaling op grond van een buitenlandse voorziening voor mesothelioomslachtoffers heeft ontvangen of een aanvraag daarvoor ingediend waarop nog niet is beslist;
- u een machtiging afgeeft om de kosten via de rechter te verhalen. (Indien de veroorzaker een schadevergoeding betaalt, wordt de tegemoetkoming hiermee verrekend). Verder dient u alle inlichtingen en zo mogelijk bewijsstukken te verstrekken inzake de blootstelling aan asbest en de periode waarin de blootstelling heeft plaatsgevonden.

Nabestaanden van slachtoffers kunnen recht hebben op een uitkering op grond van de regeling als het slachtoffer in de periode tussen 10 november 2006 en 1 juni 2008 is overleden en de aanvraag vóór 1 december 2008 is ingediend. Of als het slachtoffer zelf al een verzoek tot bemiddeling bij het Instituut Asbestslachtoffers heeft gedaan. Nabestaanden zijn volgens deze regeling: - de echtgenoot, echtgenote of partner; - als deze er niet is, de minderjarige kinderen; - als er ook geen minderjarige kinderen zijn, de persoon met wie de overledene in gezinsverband leefde en die door de overledene grotendeels werd onderhouden. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 16.655,-*. Instituut Asbestslachtoffers

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies