Zoeken

Inloggen

Artikelen

HR 150219 81 RO; Handgemeen tussen (ex-)partners. Schadevergoeding. Stelplicht en bewijslast. Bewijswaardering

HR 150219 81 RO; Handgemeen tussen (ex-)partners. Schadevergoeding. Stelplicht en bewijslast. Bewijswaardering.

in vervolg op hof-arnhem-leeuwarden-101017-nachtelijke-schermutseling-in-bed-tussen-inmiddels-ex-partners-onzekerheid-omtrent-scenario-bewijs-niet-geleverd


Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. ECLI:NL:HR:2019:225

zie ook ECLI:NL:PHR:2018:1375

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies