Zoeken

Inloggen

Bewijskwesties

Bewijskwesties

zie over de omkeringsregel ook onder causaal-verband-en-eigen-schuld

Meer artikelen...

 1. RBAMS 080622 rb laat strafdossier van 600 pagina's buiten beschouwing muv deel waarnaar expliciet is verwezen
 2. RBAMS 230322 beperkte bewijskracht partijgetuige geldt niet voor wn-er die verklaart over de zorgplicht
 3. HR 180222-2 81 RO afwijzing smartengeld moeder na Veilig Thuis melding; onvoldoende gesteld tzv condicio-sine-qua-non-verband
 4. HR 180222 Hof stelde te hoge eisen aan stelplicht tzv gederfde inkomsten en had schade moeten schatten; geen strenge eisen voor situatie zonder ongeval
 5. HR 180222 letsel door zelfdestructief gedrag in politiecel. Politie aansprakelijk? Hof passeerde ten onrechte verzoek om camerabeelden ter zitting te bekijken (2)
 6. PPS Bulletin dec. 2021: Actueel 14e Gronings Letselschadecongres: Bewijs in letselschadezaken
 7. RBOVE 081221 stelplicht en bewijslast bij niet authentieke aanrijding in door aangesproken partij opgestarte procedure
 8. GHARL 280921 bewijswaardering bij mishandeling; het is genoeg wanneer er net iets meer is dat pleit voor het te bewijzen feit dan daartegen
 9. PHR 240921 PG Hartlief; moeder vordert smartengeld na Veilig Thuis melding; Afwijking hoofdregel van art. 150 Rv in verband met condicio-sine-qua-non-verband?
 10. PHR 170921 AG Hartlief; art. 6:97 BW; hof lijkt te miskennen dat het zijn taak was om schade te begroten en daarvoor informatie te verzamelen
 11. GHSHE 250220 over de kop geslagen auto; zwaargewonde stelt bijrijder te zijn geweest; hof acht bewijs niet geleverd
 12. RBGEL 170120 verklaringen van getuigen kunnen niet ter zijde worden geschoven, alleen omdat deze personen niet op SAF vermeld zijn
 13. GHDHA 120219 over en weer niet overleggen van door hof gevraagde informatie; simulatie niet bewezen, onverschuldigde betaling ook niet en meerschade boven voorschotten evenmin
 14. HR 150219 81 RO; Handgemeen tussen (ex-)partners. Schadevergoeding. Stelplicht en bewijslast. Bewijswaardering
 15. GHSHE 290119 Uitsluiting geluidsopname vanwege recht om geen verklaring af te leggen inzake geschillen van bloed of aanverwanten
 16. RBOBR 020414 bewijslast bij onverschuldigde betaling; verzekeringsuitkering in verband met onvruchtbaarheid dekhengst na ongeval
 17. Cassatieblog.nl 201218 Om tegenbewijs te mogen leveren hoeft een partij niet eerst het voorshands geleverde bewijs te ontkrachten
 18. Hof Arnhem-Leeuwarden 101017 nachtelijke schermutseling in bed; onzekerheid omtrent scenario; bewijs niet geleverd
 19. HR 131017 ontbreken kopieën van verwijsbrieven in dossier ha; waardering (tegen-)bewijs; art 81 lid 1 RO
 20. Rb Midden-Nederland 020817 medische fout bij heupoperatie; documentaire over so roept vragen op over gemelde beperkingen; schending art. 21 Rv; nieuw onderzoek noodzakelijk
 21. Hof Amsterdam 300517 Schouderletsel dakdekker bij afvoeren afval; is gevraagd om plaatsing extra steiger? bewijsopdracht wn-er
 22. Rb Midden-Nederland 190417 Gestolen motor; art-4 slot? ass draagt bewijslast voor feiten die beroep op uitsluitingsclausule rechtvaardigen
 23. Rb Rotterdam 020617 KG; gebruik eigen sperma fertiliteitsarts? vordering tot afgifte goederen tbv DNA-onderzoek toegewezen
 24. Rb Midden-Nederland 180117 Val werknemer over plas water door lekkage plafond ziekenhuis. Bewijsopdracht werkgever
 25. Rb Den Haag 030713 Tussenvonnis. Leveren van tegenbewijs tegen het oordeel van de rechtbank toegelaten
 26. Hof Den Haag 131216 door verzekeraar ingeschakeld expertisebureau is geen partijgetuige
 27. Rb Amsterdam 280416 kindermisbruik; beroep op verschoningsrecht van CID-officier en rechercheur slaagt niet, van voormalig AIVD-medewerkster wel
 28. HR 250316 geen letsel; oordeel hof tzv opzet tot misleiding houdt stand; bewijsaanbod is gedaan tzv schade, niet tzv opzet
 29. HR 270315 aanvaarding van beroep op noodweer door strafrechter heeft in civiele procedure geen dwingende bewijskracht
 30. Hof 's-Hertogenbosch 170315 zkh heeft recht op bandopnamen van gesprekken met artsen, waarop patient zich beroept
 31. PIV-Bulletin 2015-1 Authentieke of geënsceneerde aanrijding: wie draagt de bewijslast? door mr. P. van Huizen
 32. Rb Overijssel 020215 conservatoir beslag Waarborgfonds op monstertruck Haaksbergen toegestaan
 33. Rb Gelderland 070813 seksueel grensoverschrijdend gedrag kinderen in instelling; instelling dient ogv verzwaarde stelplicht rapporten en journaals van betrokken kinderen in te brengen
 34. Rb Oost-Brabant 241214 twijfel over voorshands aangenomen gebrekkigheid; aansprakelijkheid vanwege door vernietiging ladder veroorzaakte bewijsnood
 35. Rb Overijssel 161214 geen noodzaak inbeslagname monstertruck; Waarborgfonds en verzekeraars bieden voldoende zekerheid; vrees verduistering onvoldoende onderbouwd
 36. Hof Leeuwarden 240712 onjuiste diagnose oogklachten; instructies hof over de door het slachtoffer te verstrekken informatie mbt diverse schadeposten
 37. HR 180414 met oog op doel Gedragscode Persoonlijk Onderzoek kan in strijd daarmee verkregen bewijsmateriaal niet door een verzekeraar worden gebruikt
 38. Rb Amsterdam 020114 persoonlijk onderzoek onrechtmatig vanwege schending subsidiariteitsbeginsel; resultaten onderzoek buiten beschouwing
 39. Hof Arnhem-Leeuwarden 051113 mishandeling; verwijzing naar schadeonderbouwingsformulier van Slachtofferhulp is onvoldoende onderbouwing schade
 40. Hof Amsterdam 251011 aanbod tot leveren van tegenbewijs hoeft niet te worden gespecificeerd
 41. Rb 's-Gravenhage 230112; getuigenverhoor tzv schietincident Riddershof Alphen aan de Rijn; afgewezen
 42. Hof 's-Hertogenbosch 081111 aanbod tot tegenbewijs tegen onherroepelijk strafvonnis hoeft niet gespecificeerd
 43. Hof Den Haag 161110 waardering (partij)getuigenbewijs na arbeidsongeval
 44. Hof Den Haag 070910 werkgever slaagt niet in bewijs dat aangetekende brief is aangeboden.
 45. Rb A.dam 210510 bewijskracht strafvonnis: overwegingen die buiten de bewezenverklaring vallen leveren geen dwingend bewijs op
 46. HR 160410 wrongfull birth; bewijslast bevrijdend verweer
 47. Rb Alkmaar 030210 bewijsnood m.b.t. schade veroorzaat door verlating plaats ongeval, derhalve aan gedaagde zelf te wijten.
 48. Rb Zwolle 270110 rb acht bewezen dat misbruik is begonnen op 13 of 14 jarige leeftijd. Maatstaf waardering van partijgetuigenverklaring
 49. The reversal of the burden of proof in the Principles of European Tort Law A comparison with Dutch tort law and civil procedure rules.
 50. Rb Alkmaar 060110 westfriese flora; aanbod tegenbewijs door niet gespecificeerde desk, met niet gespecificeerde onderzoeksopdracht niet voldoende
 51. HR 221209 81RO brandblaararrest; diverse aspecten van stelplicht en bewijslast
 52. Hof Den Bosch, 260906 bewijswaarde vernietigd strafvonnis, omkeringsregel

Deze website maakt gebruik van cookies