Zoeken

Inloggen

Bewijskwesties

Bewijskwesties

zie over de omkeringsregel ook onder causaal-verband-en-eigen-schuld

Meer artikelen...

 1. PHR 170921 AG Hartlief; art. 6:97 BW; hof lijkt te miskennen dat het zijn taak was om schade te begroten en daarvoor informatie te verzamelen
 2. GHSHE 250220 over de kop geslagen auto; zwaargewonde stelt bijrijder te zijn geweest; hof acht bewijs niet geleverd
 3. RBGEL 170120 verklaringen van getuigen kunnen niet ter zijde worden geschoven, alleen omdat deze personen niet op SAF vermeld zijn
 4. GHDHA 120219 over en weer niet overleggen van door hof gevraagde informatie; simulatie niet bewezen, onverschuldigde betaling ook niet en meerschade boven voorschotten evenmin
 5. HR 150219 81 RO; Handgemeen tussen (ex-)partners. Schadevergoeding. Stelplicht en bewijslast. Bewijswaardering
 6. GHSHE 290119 Uitsluiting geluidsopname vanwege recht om geen verklaring af te leggen inzake geschillen van bloed of aanverwanten
 7. RBOBR 020414 bewijslast bij onverschuldigde betaling; verzekeringsuitkering in verband met onvruchtbaarheid dekhengst na ongeval
 8. Cassatieblog.nl 201218 Om tegenbewijs te mogen leveren hoeft een partij niet eerst het voorshands geleverde bewijs te ontkrachten
 9. Hof Arnhem-Leeuwarden 101017 nachtelijke schermutseling in bed; onzekerheid omtrent scenario; bewijs niet geleverd
 10. HR 131017 ontbreken kopieën van verwijsbrieven in dossier ha; waardering (tegen-)bewijs; art 81 lid 1 RO
 11. Rb Midden-Nederland 020817 medische fout bij heupoperatie; documentaire over so roept vragen op over gemelde beperkingen; schending art. 21 Rv; nieuw onderzoek noodzakelijk
 12. Hof Amsterdam 300517 Schouderletsel dakdekker bij afvoeren afval; is gevraagd om plaatsing extra steiger? bewijsopdracht wn-er
 13. Rb Midden-Nederland 190417 Gestolen motor; art-4 slot? ass draagt bewijslast voor feiten die beroep op uitsluitingsclausule rechtvaardigen
 14. Rb Rotterdam 020617 KG; gebruik eigen sperma fertiliteitsarts? vordering tot afgifte goederen tbv DNA-onderzoek toegewezen
 15. Rb Midden-Nederland 180117 Val werknemer over plas water door lekkage plafond ziekenhuis. Bewijsopdracht werkgever
 16. Rb Den Haag 030713 Tussenvonnis. Leveren van tegenbewijs tegen het oordeel van de rechtbank toegelaten
 17. Hof Den Haag 131216 door verzekeraar ingeschakeld expertisebureau is geen partijgetuige
 18. Rb Amsterdam 280416 kindermisbruik; beroep op verschoningsrecht van CID-officier en rechercheur slaagt niet, van voormalig AIVD-medewerkster wel
 19. HR 250316 geen letsel; oordeel hof tzv opzet tot misleiding houdt stand; bewijsaanbod is gedaan tzv schade, niet tzv opzet
 20. HR 270315 aanvaarding van beroep op noodweer door strafrechter heeft in civiele procedure geen dwingende bewijskracht
 21. Hof 's-Hertogenbosch 170315 zkh heeft recht op bandopnamen van gesprekken met artsen, waarop patient zich beroept
 22. PIV-Bulletin 2015-1 Authentieke of geënsceneerde aanrijding: wie draagt de bewijslast? door mr. P. van Huizen
 23. Rb Overijssel 020215 conservatoir beslag Waarborgfonds op monstertruck Haaksbergen toegestaan
 24. Rb Gelderland 070813 seksueel grensoverschrijdend gedrag kinderen in instelling; instelling dient ogv verzwaarde stelplicht rapporten en journaals van betrokken kinderen in te brengen
 25. Rb Oost-Brabant 241214 twijfel over voorshands aangenomen gebrekkigheid; aansprakelijkheid vanwege door vernietiging ladder veroorzaakte bewijsnood
 26. Rb Overijssel 161214 geen noodzaak inbeslagname monstertruck; Waarborgfonds en verzekeraars bieden voldoende zekerheid; vrees verduistering onvoldoende onderbouwd
 27. Hof Leeuwarden 240712 onjuiste diagnose oogklachten; instructies hof over de door het slachtoffer te verstrekken informatie mbt diverse schadeposten
 28. HR 180414 met oog op doel Gedragscode Persoonlijk Onderzoek kan in strijd daarmee verkregen bewijsmateriaal niet door een verzekeraar worden gebruikt
 29. Rb Amsterdam 020114 persoonlijk onderzoek onrechtmatig vanwege schending subsidiariteitsbeginsel; resultaten onderzoek buiten beschouwing
 30. Hof Arnhem-Leeuwarden 051113 mishandeling; verwijzing naar schadeonderbouwingsformulier van Slachtofferhulp is onvoldoende onderbouwing schade
 31. Hof Amsterdam 251011 aanbod tot leveren van tegenbewijs hoeft niet te worden gespecificeerd
 32. Rb 's-Gravenhage 230112; getuigenverhoor tzv schietincident Riddershof Alphen aan de Rijn; afgewezen
 33. Hof 's-Hertogenbosch 081111 aanbod tot tegenbewijs tegen onherroepelijk strafvonnis hoeft niet gespecificeerd
 34. Hof Den Haag 161110 waardering (partij)getuigenbewijs na arbeidsongeval
 35. Hof Den Haag 070910 werkgever slaagt niet in bewijs dat aangetekende brief is aangeboden.
 36. Rb A.dam 210510 bewijskracht strafvonnis: overwegingen die buiten de bewezenverklaring vallen leveren geen dwingend bewijs op
 37. HR 160410 wrongfull birth; bewijslast bevrijdend verweer
 38. Rb Alkmaar 030210 bewijsnood m.b.t. schade veroorzaat door verlating plaats ongeval, derhalve aan gedaagde zelf te wijten.
 39. Rb Zwolle 270110 rb acht bewezen dat misbruik is begonnen op 13 of 14 jarige leeftijd. Maatstaf waardering van partijgetuigenverklaring
 40. The reversal of the burden of proof in the Principles of European Tort Law A comparison with Dutch tort law and civil procedure rules.
 41. Rb Alkmaar 060110 westfriese flora; aanbod tegenbewijs door niet gespecificeerde desk, met niet gespecificeerde onderzoeksopdracht niet voldoende
 42. HR 221209 81RO brandblaararrest; diverse aspecten van stelplicht en bewijslast
 43. Hof Den Bosch, 260906 bewijswaarde vernietigd strafvonnis, omkeringsregel

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies