Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb 's Hertogenbosch 210306 Ook 2e versie CBBS onvoldoende transparant, verifieerbaar en toetsbaar

Rechtbank 's Hertogenbosch 21-03-2006:
Gelet op het vorenoverwogene voldoet de tweede release op dit punt niet aan een als een toereikend aan te merken niveau van transparantie, verifieerbaarheid en toetsbaarheid van een schattingsbesluit in een concreet geval. Deze onvolkomenheid kan worden verholpen door het laten vervallen van de mogelijkheid een ‘M’ zonder nadere toelichting te veranderen in een ‘G’. In toekomstige gevallen zal de justitiabele en in voorkomende geval de rechter bij de aanduiding ‘M’ dan kunnen toetsen of de motivering met betrekking tot deze punten deugdelijk is.
LJNAV6086

Deze website maakt gebruik van cookies