Overslaan en naar de inhoud gaan

Rechtbank Amsterdam 170506 (CBBS schiet nog steeds tekort)

Rechtbank Amsterdam 17-05-06 (CBBS schiet nog steeds tekort)
Het Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (CBBS), dat sinds begin 2002 door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) wordt gebruikt bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid, voldoet naar het oordeel van de rechtbank niet geheel aan de eisen van inzichtelijkheid en toetsbaarheid. De aanpassingen in het CBBS die het UWV heeft doorgevoerd naar aanleiding van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep van 9 november 2004 (zie o.a. LJN AR4716) schieten op twee onderdelen nog tekort. Met name de mogelijkheid om op bepaalde punten (aangegeven met een 'G') af te zien van een motivering waarom geselecteerde functies geschikt zijn voor betrokkene, maakt de beoordeling ondoorzichtig. Dit betekent dat besluiten die met toepassing van het CBBS tot stand zijn gekomen over het algemeen door de rechtbank zullen worden vernietigd. Ondanks het feit dat het CBBS nog gebreken vertoont, kan zich in een concreet geval toch de situatie voordoen dat de beoordeling wèl inzichtelijk is en dat de geselecteerde functies evident geschikt zijn; in een dergelijk geval ziet de rechtbank geen reden een besluit te vernietigen.
LJN AX6258