Zoeken

Inloggen

Artikelen

Twee uitspraken van de Rechtbank Almelo 130106 WAO herkeuring niet betrouwbaar

WAO herkeuring niet betrouwbaar: Aldus het NRC naar aanleiding van twee uitspraken van de Rechtbank Almelo:
Sinds begin 2002 gebruikt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) bij WAO-beoordelingen als hulpmiddel bij WAO-beoordelingen het zogenoemde Claimbeoordelings- en borgingssysteem (CBBS). Met dit systeem beoordeelt het UWV wat iemand ondanks zijn beperkingen nog zou kunnen verdienen. Daaruit volgt het percentage van arbeidsongeschiktheid. In enkele uitspraken van 9 november 2004 (onder andere LJN AR 4716) heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld, dat tegen het CBBS bedenkingen bestaan waardoor het minder inzichtelijk en toetsbaar is dan het systeem dat voor 2002 werd gebruikt. Om aan deze bedenkingen tegemoet te komen, heeft het UWV het CBBS aangepast. De rechtbank heeft dit aangepaste systeem nu beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat nog steeds bedenkingen bestaan. Zonder nadere toelichting kunnen de resultaten van het CBBS daarom niet worden gebruikt voor de WAO-beoordeling.
Rechtbank Almelo 13-01-2006 (2X)LJNAU9775 LJNAU9706

Deze website maakt gebruik van cookies