Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof Arnhem 220507 jegens moeder gepleegde wanprestatie had dood dochter tot gevolg

Hof Arnhem 22-05-07 6 :108 BW en kosten voortvloeiend uit jegens moeder gepleegde wanprestatie die dood dochter tot gevolg had
2.13  Onder “overlijdensschade” heeft [geïntimeerde] tot een totaalbedrag van fl. 5.095,= een aantal posten gevorderd (gespecificeerd in productie 30, conclusie van repliek), die slechts ten dele vallen onder artikel 6:108 lid 2 BW. Voor zover deze niet direct onder de kosten als bedoeld in artikel 6:108 BW vallen, heeft de rechtbank geoordeeld dat deze moeten worden beschouwd als kosten die voortvloeien uit de jegens [geïntimeerde] gepleegde wanprestatie die de dood van [M.] tot gevolg heeft gehad. Tegen dit laatste richt zich grief VIII van het ziekenhuis, die in wezen een herhaling vormt van grief I. Om redenen als overwogen in rov. 2.2 faalt deze grief.
LJN BA5776